Çiftçi bağı

Çiftçi bağı sabit bir halka / bir ilik oluşturmaya yarayan bir düğümdür.

Çiftçi bağı

Kelebek bağından daha güvenilirdir. Alp kelebeği ise Çiftçi bağından daha güvenilirdir.

Bağlanışı

Elden iki kez geniş bir halka, ipi tek ele dolayarak bağlanabilir. Daha küçük bir halka için parmaklar, daha büyüğü için avuç-dirsek mesafesi kullanılabilir.

  1. ipi ele üç kez dola uçlar serbest sallansın
  2. ortadaki halkanın üst kısmından tut, sağdakinin üstünden aşır
  3. ortadaki halkanın üst kısmından tut, soldakinin üstünden aşır
  4. ortadaki halkanın üst kısmından tut, sağdakinin üstünden aşır
  5. ortadaki halkanın üst kısmından tutup çekerek halkayı oluştur. Sıkıştır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.