Fransız sömürge imparatorluğu

Fransız sömürge imparatorluğu, 19. ve 20. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'nun ardından dünyanın ikinci büyük sömürge imparatorluğu. Fransız sömürge imparatorluğunun yüzölçümü, anavatan ile birlikte 1900 ile 1939 yılları arasında 13.500.000 km²'ye ulaştı. Bu büyüklük dünyadaki karaların toplam yüzölçümünün % 10.0'siydi.

Birinci Fransız sömürge imparatorluğu (yeşil) ve ikinci Fransız sömürge imparatorluğu (koyu mavi)
Fransa tarihi
dizisinin bir parçası
Zaman çizgisi
Fransa portali

Amerika

Eski Fransız arması

Amerika'daki Fransız sömürgelerinin en önemlisi şüphesiz Kanada'dır. Kanada'ya ilk ayak basan Fransızlar'dan sonra Kanada'ya İngilizler çıkmış ve işgal etmişlerdir. Kanada 1756-1763 yılları arasında cereyan eden Yedi Yıl savaşları sonunda Fransa'dan İngiltere'ye geçmiştir. Ancak bölgeye getirilen Fransızların dillerini unutmamaları sonucu bugünkü Kanada iki dilli kalmıştır.

Bunun dışında Karayip Denizi kıyılarında da sömürgeler vardı.

Haiti ve Fransız Guyanası da Fransız sömürgesidir.

Bugün Fransa'ya hâlâ bağlı olan Guadeloupe ve Martinik vardır.

Afrika

Fransa'nın Afrika'da hakimiyet kurduğu bölgelerden biri Batı Afrika'ydı. Ana amaç, bölgedeki zencileri birbirinden ayırmaktı. Bu yolla birçok zenci kabilesi birbiriyle konuşamayacak duruma getirildi. Ayrıca misyonerler aracılığıyla Hristiyanlık kabul ettirilmeye çalışıldı. Bugün Batı Afrika'daki birçok devletin resmi dili Fransızcadır.

Doğu Afrika'daki tek sömürge ise Cibuti'dir. Bu devletin resmi dillerinden biri Fransızca, öbürü Arapçadır.

Mağrip bölgesindeki Cezayir, Fas ve Tunus'ta hâlâ Fransızcanın önemi devam etmektedir. Cezayir'de Fransızca gazeteler çıkmaktadır. Örn:Fransız Tunusu

Hint Okyanusu

Hint Okyanusu'nda Madagaskar adası da sömürge olmuştur. Bunun dışında Komorlar denen adalar da sömürge olmuştur. Bugün hâlâ bir Komor adası Fransa'ya aittir.

Orta Doğu

Orta Doğu'da Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparılan Suriye ve Lübnan sömürge hâline getirilmiştir. Fransa daha sonra Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Adana (hatta Sevr Antlaşması'yla Tokat, Malatya, Sivas) gibi Türk şehirlerine kadar geldi ise de geriye püskürtülmüştür. Bir süre Hatay'ı elinde tutan Fransa, onun bağımsız olmasına göz yumdu. Daha sonra Hatay Türkiye'ye katılarak Fransız sömürgesinden kurtuldu.

Suriye ve Lübnan ise bir süre daha sömürge oldu ama daha sonra bağımsız oldular.

Uzak Doğu

Uzak Doğu Fransız sömürgeleri içinde Fransız Çinhindi ve Vietnam vardır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.