Yeni Asur İmparatorluğu

Yeni Asur İmparatorluğu Asur tarihinin son dört yüz yıllık evresidir (MÖ 1000-612). Bu dönemde Orta Asur'da başlayan kralların yıllık yazmaları devam ettiğinden siyasal olaylar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu dönemde devlet tüm Mezopotamya'yı kapsar hale gelmişti ve en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Batı İran, Suriye ve Güney Doğu Anadolu da devletin egemenlik sahasıydı. En çok savaşılan devletler arasında Anadolu'da Urartular vardı. Med-İskit akınlarıyla Asur devleti son bulacaktı.[1]

Asurlular bu dönemde Akdeniz ticaretine hâkim olmak istedi. Özellikle MÖ 8. Yüzyılının sonunda Hititler ve Mitanni'nin yıkılması Asur'un alan bulmasına imkân veriyordu ancak Orta Asya'nın süper gücü olabilmesi için güçlü bir maliye gerekiyordu. Asur devleti bunun için Anadolu'nun maden kaynakları üzerinde egemen olma amacı güttü. Güçlenen Asur'a karşı Nairi ve Uriatri birleşik bir krallık kurma yoluna gidecekti.[2]

Kaynakça

  1. Yıldırım, Recep (2011). Eskiçağ Tarih ve Uygarlıkları. İzmir: Yıldız Yayıncılık. s. 79.
  2. Mehmet, Kurt (2009). "YENİ ASUR DEVLETİ'NİN KUZEY YAYILIMI VE DOĞU ANADOLU'NUN TARİHÎ COĞRAFYASI". Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi. 8 (1). s. 1-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.