Sırp İmparatorluğu

Sırp İmparatorluğu (Sırpça: Српско Царство; Srpsko Carstvo) 14. yüzyılda Balkan Yarımadası'nda Orta Çağ'da var olan Sırbistan Krallığı'ndan sonra kurulan imparatorluktur. Sırp İmparatorluğu, 1346'dan 1371'e kadar varlığını sürdürmüştür ve o zamanlardaki en büyük devletlerden biridir.

Српско Царство
Srpsko Carstvo
Sırp İmparatorluğu
1346-1371
Bayrak
Arma
Yeşil ile görsterilen yer Sırp İmparatorluğu.
Başkent Üsküp
Yaygın diller Sırpça
Hükûmet Monarşi
İmparator  
 1346–1355
IV. Stefan Uroš Dušan
 1355-1371
V. Stefan Uroš
Tarihçe  
 Kuruluşu
1346
 Dağılışı
1371
Yüzölçümü
 Toplam
200.000 km2 (77.000 sq mi)
Para birimi Sırp Perperi
Öncüller
Ardıllar
Sırbistan Krallığı (Orta Çağ)
Sırbistan Prensliği (Orta Çağ)
Stefan Dušan, Sırp İmparatoru (1346-1355)

Tarihi

Stefan Dušan, Sırbistan kralı olarak tahta çıkmadan önce, Sırp ordusu ile birlikte Bulgar Krallığı'nı ağır bir yenilgiye uğratarak yetenekli bir savaş lideri olduğunu kanıtlamıştır. Babası iyi bir yönetici olmadığı için Dušan, Sırbistan'daki soyluların yardımıyla babasını tahttan indirmiş ve babasının boğulmasını emretmiştir.

Sırp devletinin sınırlarının en geniş olduğu zaman 14. yüzyılın ortalarında, Stefan Dušan'un hükümdarlığı zamanındadır. Stefan Dušan, kendini 1345 yılında Serez'de imparator (çar) ilan etmiştir. 16 Nisan 1346 tarihinde, Bulgar Patrik Simeon ve Ohri Başpiskoposu Nicholas'ın yardımıyla, yeni kurulan Sırbistan Ortodoks Kilisesi Patriki II. Joanikie tarafından "Sırplar ve Yunanların Çarı" olarak Üsküp'te taç giymiştir. Stefan Dušan daha sonraları kendini Sırbistan ve Romania'nın imparatoru ve autokratoru olarak tanımlamış ve Bizans'ın varisi olmak istemiştir.[1][2]

Ayrıca Stefan Dušan, Dušanov Zakonik (Dušan Kanunnamesi, 1349)'i çıkarmıştır. Bu da Avrupa devletleri arasında benzersiz bir başarıdır. İmparator Dušan, yeni ticaret yolları açarak devletin ekonomisini geliştirmiştir. Sırp İmparatorluğu sürekli gelişmiş, Avrupa'daki en gelişmiş ülke ve kültürlerden biri haline gelmiştir. Sırbistan'ın en önemli Orta Çağ'daki sanat eserlerini bir kısmı bu dönemde yapılmıştır. Bunlar içinde en önemli Aziz Sava Nomocanonu'dur.

İmparator Stefan Dušan, Sırbistan'ın topraklarını ikiye katlamıştır. Bizans pahasına topraklarını güneyde, güneydoğuda ve doğuda genişletmiştir. 1355 yılında öldükten sonra yerine oğlu V. Stefan Uroš geçmiştir. V. Stefan Uroš güçsüz bir liderdir. Ne düşmanlarının saldırısını püskürtebilmiş, ne de soyluların bağımsızlığını durdurabilmiştir. Sırpsındığı Savaşı'nda Sırp soylularının Türkler tarafından öldürülmesinin ardından, Aralık 1371'de V. Stefan Uroš ölmüştür. V. Stefan Uroš çocuğu olmadığı için varisi de olmamıştır. Aynı yıl Lazar Hrebelyanoviç, Sırbistan'ın yönetimini ele geçirerek Sırbistan Prensliği'ni kurmuştur.

Yöneticileri

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. R. L. Wolff, " Romania: The Latin Empire of Constantinople," Speculum, 23, (1948) s. 1-34
  2. The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A. Kazhdan, c. III, New York 1991, s. 1805.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.