Ziyârîler

Ziyariler ya da Zeyariler (Farsça: آل زیار), Hazar Gölü'nün güneyinde, 927-1090 yılları arasında hüküm süren Gilek kökenli bir hanedandır.[1][2]

Ziyarî Hanedanlığı haritası (Hazar Denizi'nin güneyinde lâcivert renkte gösterilen bölge). Komşu devletlerden Büveyhoğulları açık yeşil, Aral Gölü güneyinde Harezmşahlar kavuniçi, Samanîler sarı, Azerbaycan'daki mahalli devletler koyu yeşil renkte gösterilmiş.

Bu çağda yetişen bilim adamı El-Birûni devrin hükümdarı Kâbus tarafından desteklenmiş, 1000'li yıllarda ay tutulmaları hakkında önemli araştırmalarda bulunmuştur. Ayrıca Kabûs Kümbeti bu dönemde İslam öncesi İran mimarîsi tarzında yapılmış, ayakta olan az sayıda yapıdan biridir.

Ziyarî mimârisinin örneklerinen biri olan Günbed-i Kavus şehrindeki anıt kule.

Ziyarî Hanedanlığı emirleri listesi

Kaynakça

  1. Bosworth, C. E. (1968). "The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000–1217)". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 5: The Saljuq and Mongol periods. Cambridge: Cambridge University Press. s. 100–202.
  2. Öztuna, Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar, Cilt: I, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 750

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.