Milat

Milat, tarih hesaplamalarında İsa'nın doğduğu kabul edilen gün.[1] İsa'nın doğum tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte, Gregoryen Takvimi'ne (Miladî Takvim) göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde başlangıç noktası yani 1 Ocak 1 tarihi olarak kabul edilir. Bu takvimde 0 yılı tanımlanmamıştır. Bu tarihten önceki tarihler Milattan Önce (M.Ö.), bu tarihten sonraki tarihler Milattan Sonra (M.S.) olarak tanımlanırlar. Ayrıca İsa'dan Önce (İ.Ö.) ve İsa'dan Sonra (İ.S.) terimleri de aynı anlamda kullanılır.

Milat

Tarihi metinlerde 1 yılından sonraki tarihlerin M.Ö. tarihler ile karıştırılmaması için M.S. tabiri özellikle ilk birkaç yüzyıl için veya özellikle belirtilmesi gereken durumlarda kullanılır. Günümüze yakın tarihler için M.S. tabiri kullanmaya gerek yoktur.

Köken bilimi

Milat, veladet (doğum) sözcüğünden gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.[1]

Miladi Takvim

İsa'nın M.Ö. 6 ila M.Ö. 2 yılları arasında doğduğu düşünülmektedir.[2] İtalyan doktor Aloysius Lilius (yak. 1510 – 1576) tarafından hazırlanan ve Papa XIII. Gregory tarafından yürürlüğe konulan Gregoryen Takvimi'ne göre milat, 1 Ocak 1 olarak kabul edilmiştir.

1 Ocak tarihi Gregoryen Takvim'in bir önceki versiyonu olan Jülyen Takvimi'ne göre de yılbaşı idi. 1 Ocak tarihi M.Ö. 153 yılından beri Romalılarca yılbaşı kabul edilmiştir.

AD, CE, BC, BCE

Orta Çağ Latincesinde Anno Domini "Efendimizin yılında" anlamına gelir.[3] Batılı dillerde Anno Domini sözcüğünün kısaltması olan AD 'Milattan Sonra' anlamında kullanılır.[4] Benzer şekilde CE (Common Era/Christian Era) kısaltması da M.S. ile eşanlamlıdır.[5]

BC (before Christ) ve BCE (before Common Era/before Christian Era) kısaltmaları ise M.Ö. anlamına gelirler.[6][7]

Bu dört kısaltma kullanılırken rakamsal tarihler M.Ö. tarihler için kısaltmadan "önce", M.S. tarihler için kısaltmadan "sonra" yazılırlar: AD 2012, CE 2012, 399 BC, 399 BCE vs.

Kaynakça

  1. "Milat." 28 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. TDK sözlük
  2. "Christ Milat." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.
  3. "Anno Domini." Merriam Webster Online Dictionary. (2003). Merriam-Webster, 2008-02-03
  4. "AD." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  5. "Common Era." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  6. "BC." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  7. "BCE." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.