Pazartesi

Pazartesi, Pazar ve Salı arasında haftanın bir günü; Pazar ertesi, sonrası.

  • Pazar-(er)tesi: Pazar'dan sonra gelen gün

Bu gün için Anadolu'da kullanılan üç başka sözcükten birincisi ; Farsça-Süryanice ikinci gün anlamına gelen Dûşanba sözcüğünden Çarşanba gün adına uyaklı olsun diye Turşamba, ikincisi; Pazar gününe Girey ya da Girâ denmesi yüzünden Gireyertesi ya da Giraertesi, üçüncüsü de Balat ya da Balad adıdır. Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan geceye Balat akşamı ya da Turşamba akşamı denir.

Pazartesi gününe Eski Türkçe'de "ikinç" (ikinci) denir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.