Enternasyonalizm

Enternasyonalizm uluslar ve insanlar arasında daha fazla politik ya da ekonomik işbirliğini savunan bir politik ilkedir.[1] Başka politik hareketler ve ideolojiler ile ilişkili olmanın yanı sıra kendi başına bir doktrin, inanç sistemi ya da hareketi de yansıtabilir.[2]

Dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu ve enternasyonalizmin timsali Birleşmiş Milletler'in bayrağı

Enternasyonalizmi destekleyenlere enternasyonalistler denir ve bu kişiler genel olarak insanların ortak çıkarlarını geliştirmek için ulus, politika, kültür, ırk ve sınıf ayrımlarını aşarak birleşmeleri gerektiğine ve devletlerin karşılıklı uzun vadeli çıkarlarının kısa vadeli uyuşmazlıklarından daha önemli olduğu için işbirliği yapmaları gerektiğine inanırlar.[3]

Enternationasyonalizmin farklı yorumları ve anlamları olmakla birlikte, genellikle ulusçuluğa ve izolasyonalizme karşı olmak; Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumları desteklemek ve diğer kültürlere ve göreneklere destek olup saygı gösteren bir kozmopolit görüş gibi özellikler barındırır.[2]

Bu terim globalizm ve kozmopolitanizm ile benzerliklere sahip olmakla birlikte bunlardan farklıdır.

Sosyalizm

Enternasyonalizm aynı zamanda genel olarak sosyalizmi veya sosyal demokrasiyi[4] savunan kişilerin kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir tanımdır. Ayrıca Enternasyonal adıyla dünya sosyalizminin ortak marşı sayılan bir şarkı bulunmaktadır.

Enternasyonalizmin savunucularından Vladimir Lenin, enternasyonalizmin milliyetçiliğin tam karşısında bir doktrin olduğundan bahseder. Lenin bu durumu şu şekilde ifade eder:[5]

Bir sosyalist olarak ben, eğer düşman yurduma girmişse, yurdumu savunma hak ve görevine sahibim diyorsa, bu bir sosyalistin, bir enternasyonalistin, bir devrimci proleterin değil, milliyetçi bir darkafanın argümanıdır. Çünkü bu argümanda, işçinin sermayeye karşı devrimci sınıf mücadelesi yitip gidiyor, genelde tüm savaşın dünya burjuvazisi ve dünya proleteryası değerlendirilmesi yitip gidiyor, yani enternasyonalizm yitip gidiyor ve yerine sadece zavallı kemikleşmiş bir milliyetçilik kalıyor. Ülkem haksızlığa uğradı başka hiçbir şey umrumda değil - böyle bir argüman buraya varır, bu argümanın küçük burjuva milliyetçi darkafalılığı burada yatar.

Kaynakça

  1. "Enternasyonalizm... uluslar ötesi ya da küresel işbirliği kuramı ve uygulaması olarak tanımlanır. Politik ideal olarak ise, farklı uluslardan insanları birbirine bağlayan bağlar onları ayıranlardan daha fazla olduğu için ulusçuluğun (milliyetçiliğin) aşılması gerektiğine inancına dayanır." N. D. Arora, Political Science, McGraw-Hill Education. 0-07-107478-3, (s.2).
  2. Warren F. Kuehl, Concepts of Internationalism in History, Temmuz 1986.
  3. Fred Halliday, Three concepts of internationalism, International Affairs, Cilt 64, Sayı 2, İlkbahar 1988, Sayfa 187–198.
  4. Steger, Manfred B. The Quest for Evolutionary Socialism: Eduard Bernstein And Social Democracy. Cambridge, England, UK; New York, New York, USA: Cambridge University Press, 1997. s. 146.
  5. V. İ. Lenin. Enternasyonalizm nedir?, 1918, Erişim tarihi: 27 Kasım 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.