Ulusal muhafazakârlık

Ulusal muhafazakârlık, açıkça milliyetçi veya aşırı sağcı olmamakla birlikte ulusal çıkarlar konusunun daha çok önemsenmesinin yanı sıra kültürel ve etnik kimliklerin korunması[1] amacını güden ideolojik duruşları tanımlamada kullanılan bir politik terimdir. Ulusal muhafazakârlık, sosyal muhafazakârlıkla ilgilidir.

Kaynakça

  1. Mandal, V.C. (2007). Dictionary Of Public Administration. Sarup & Sons. s. 306. ISBN 978-81-7625-784-8.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.