Panmilliyetçilik

Panmilliyetçilik, mevcut siyasal sınırlara tekabül etmeyen, iddia edilen bir ulusal topraklarla ilişkilendirilerek ayırdedilen bir milliyetçilik biçimidir. Çoğunlukla ulus, yakından bağlantılı olan etnik veya kültürel grupların "kümelenmesi" olarak tanımlar. Ülkenin insan sosyal hayatının temel bir birimi olduğu genel milliyetçi görüşleri paylaşıyor ve devletin tek meşru temeli olduğunu belirtir.

1910-11'de Almanca dil alanı. Devletlerin sınırları kırmızıdır. Alman pan-milliyetçiler yeşil alanların çoğunu bir Alman ulus devletine birleştirmek istiyorlardı.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.