Müzikal milliyetçilik

Müzikal milliyetçilik, halk ezgileri ve melodiler, ritimler ve bunlardan esinlenen armoniler gibi belirli bir ülke, bölge veya etnisite ile tanımlanan müzikal fikirlerin veya motiflerin kullanılmasını ifade eder.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.