Ulusal tanrı

Ulusal ya da millî tanrı, etnik bir grubun (ulusun) ve o grubun liderlerinin güvenliği ve refahıyla ilgilenen koruyucu tanrılar veya tanrılar sınıfıdır.

Ulusal tanrılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.