Yayılmacı milliyetçilik

Yayılmacı milliyetçilik ya da emperyalist milliyetçilik, bir milletin diğer milletlerden üstün olduğunu savunan aşırı milliyetçi bir ideolojidir. Bir milletin diğer milletleri sömürmesini savunur ve temelini emperyalizmden alır. 20. yüzyılda egemen olan Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu yayılmacı milliyetçilik örnekleri arasında gösterilebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.