Ekonomik milliyetçilik

Ekonomik milliyetçilik, emek, mal ve sermaye gibi meselelerde düzenleme yapan, bu üç önemli faktörün iç kontrolünü sağlamayı hedefleyerek bir ülkenin ulusal ekonomisini olabildiğince en iyi düzeye çıkarmayı amaçlayan milliyetçilik görüşüdür. Temelini ekonomik bağımsızlık oluşturur. Bir ülkede üretilen yerli malı ürünlerin tüketicilere teşvik edilmesi, yabancı şirketlere karşı yerel şirketlerin finanse edilmesi, iç pazarı dışarıdaki yabancı ülke ekonomilerine karşı korumaya yönelik ekonomi politikaları ve benzeri uygulamalar, ekonomik milliyetçiliğe örnektir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.