İslami milliyetçilik

İslami milliyetçilik İslam ve milliyetçiliğin birleşmesine dayanan bir siyasi ideolojidir. Müslüman milliyetçiler Kur'an ve Muhammed'in öğretilerinin ekonomik ve sosyal eşitlik ilkeleriyle uyumlu olduğunu düşünmektedirler. İslami milliyetçilik, İslam dünyasında çok daha geniş milliyetçi düşünce geleneğinden farklıdır. İslami milliyetçilik terimi, Büyük Birlik Partisi'nin başlıca kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu tarafından milliyetçi ideolojinin kendi modelini uluslararası milliyetçi hareketten ayırmak için kullanıldı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.