Dini milliyetçilik

Dini milliyetçilik milliyetçiliğin belli bir dini inanç veya dogma ile olan ilişkisidir. Bu ilişki iki yöne ayrılabilir: din siyaseti ve dinin siyaset üzerindeki etkisi. Paylaşılan bir din, ulus vatandaşları arasında ortak bir bağ olan birlik duygusuna katkıda bulunur. Dinin diğer bir siyasi yanı, paylaşılan etnisite, dil veya kültür gibi ulusal bir kimliğin desteklenmesidir. Dinin siyasette etkisi, dini fikirlerin günümüzde yorumlanmasının siyasi aktivizme ve harekete ilham veren daha ideolojik; Örneğin, daha katı dini bağlılığın sağlanması amacıyla kanunlar çıkarılmıştır.

Hristiyanlık ve milliyetçilik

Hristiyan milliyetçiler, Hristiyanlık görüşlerini yansıtan yasaları geçmek gibi iç siyasete daha fazla odaklanırlar. Birleşik Devletlerde Hristiyan milliyetçiliği muhafazakâr olma eğilimindedir. 20. yüzyılın ilk yarısındaki savaş döneminde özel olarak çeşitli Avrupa ülkelerinde siyasi yelpazenin sağında dinsel milliyetçiliğin veya din milliyetçiliğinin (clero-milliyetçilik veya kretizm-milliyetçiliğin) belirgin radikalleşmiş biçimleri ortaya çıkıyordu. Polonya'da milliyetçilik her zaman Katolik Kilisesi'ne bağlılık olarak nitelendirildi. Polonya Ulusal Canlandırması gibi gruplar, Wielka Polska Katolicka (Büyük Katolik Polonya) gibi sloganlar kullanıyorlar ve gay evliliklerinin ve kürtajın yasallaştırılmasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Radyo Maryja ile bağlantılı muhafazakâr dini gruplar, çoğunlukla milliyetçi ve antisemitik tutumlardan dolayı suçlanmaktadır. Doğu Ortodoks ve ulusal Ortodoks Kiliselerine ortak olarak bağlılık ile karakterize edilen dinsel milliyetçilik, birçok Doğu Avrupa ülkesinde ve Rusya Federasyonu'nda bulunur. Rus Ulusal Birliği gibi birçok Rus Neo-Faşist ve Neo-Nazi grup, Rus Ortodoks Kilisesi için artan bir rol çağrısında bulundu.

İslam ve milliyetçilik

Pakistan milliyetçiliği, İki Millet Teorisinde tanımlanan Müslüman mirasıyla, İslam diniyle ve pan-İslamcılıkla yakından ilişkilidir. Aynı zamanda, milli bilinci şekillendirmeye yardımcı olan dini ve etnik etkilerin bilinci ve ifadesine değinmektedir.

Musevilik ve milliyetçilik

Dini Siyonizm, Siyonizm ve gözlemci Yahudiliği birleştiren bir ideolojidir. İsrail Devleti'nin kurulmasından önce Dinsel Siyonistler, İsrail topraklarında Yahudi bir devlet kurma çabalarını destekleyen Yahudilerdi. Dinsel Siyonist hareket İsrail milliyetçiliğiyle bütünleşti ve ideolojisi üç sütun etrafında dönen Neo-Siyonizm hâline geldi: İsrail Toprağı, İsrail Halkı ve İsrail Tevrat'ı.

Hinduizm ve milliyetçilik

Hint nüfusunun kapsamlı dilsel, dini ve etnik çeşitliliği göz önüne alındığında, Hindistan'daki milliyetçilik genel olarak milliyetçilik olarak değerlendirilemez. Hint vatandaşları sivil, kültürel veya üçüncü dünya milliyetçiliğini tanımlayabilir. Bazı yorumcular, Hintlerin çoğunluğunun Hindu olmamasına rağmen Hindistan'da çağdaş bir Hindu milliyetçiliğini destekleyen Bhareti Janata Partisi ve Rashtriya Swayamsevak Sangh partisinin desteklendiğini belirtiyor.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.