Ulusal mistisizm

Ulusal mistisizm, ulusal iddiaların okült çalışmaları, uydurma bilimsel veya uydurma tarihsel inançlarla desteklenmesine verilen isimdir.

Çeşitli kaynaklar ulusal mistisizmin en öne çıkmış şeklinin Nazi mistisizmi olduğunu belirtir.

Okültizm ve mistisizm ile ilişkisi

Görüşün okültizm ve mistisizm ile ilişkisi, görüşü paylaşan ve görüşe mensup olan fikir ve iddiaların genellikle mistisizm, okültizm, ufoloji, astroloji vb. alanlarla ilgili olan veya bu alanlarda çalışan insanlar tarafından geliştirilmesi, ortaya atılması ve yayılması ile bariz hale gelir.

Ayrıca ortaya atılan iddia ve fikirlerde yoğun okültik ve mistik öğelerin bulunması ve ulusalcılık iddiasında bunların, çoğunlukla mutlak şekilde, temel alınması görüşlerin okültizm ve mistisizm ile olan ilişkisi fark edilebilir.

Ulusalcılık ile ilişkisi

Bu tip fikir, inanç veya iddiaların ulusalcı organizasyon, politik parti, ulusalcılık vb. kurum ve ideolojiler tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılmaya çalışılması, görüşün ulusalcılık ile ilişkisini doğurur.

Ulusal mistisizm örnekleri

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.