Ulusal kapitalizm

Ulusal kapitalizm, emek, mal ve sermaye gibi meselelerde düzenleme yapan, bu üç önemli faktörün iç kontrolünü sağlamayı hedefleyerek bir ülkenin ulusal ekonomisini olabildiğince en iyi düzeye çıkarmayı amaçlayan milliyetçi görüşlerin korunması amacını güden ideolojik duruşları tanımlamada kullanılan bir politik terimdir. Ulusal kapitalizm, ekonomik milliyetçilikle ilgilidir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.