Ilımlı milliyetçilik

Ilımlı milliyetçilik, aşırı görüşleri reddeden modernist Milliyetçi yorumlarına Batıda verilen ad. [1][2][3] Irkçı radikal Milliyetçi yorumları ile karşıt anlamlı olarak kullanılır.Milliyetçi düşüncenin küresel modernliğin bir parçası olmasını arzularlar. Eşitlik, bireysel özgürlük ve demokrasi gibi çağdaş değerlerin Milliyetçilik bir ideolojik çerçevesinde öne çıkarmak isterler.[4]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.