Batı dünyası

Batı dünyası, Batı medeniyeti ya da kısaca Batı,[2][3] dünyanın diğer medeniyetlerine kıyasla Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kastetmek için kullanılan siyasal kavram.[2][3] Soğuk Savaş esnasında Batı kavramı Batı Bloku olarak Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki komünist olmayan ülkeleri kastetmek için kullanılmıştır.[3]

Huntington'a göre medeniyetler.[1] Lacivert renk Batı dünyasını simgelemektedir.
Avrupa Birliği (koyu mavi) ve aday ülkeler

Tanımlar

Soğuk Savaş döneminde, komünist olmayan ülkelerde, komünist ülkelere kıyasla daha fazla hak ve özgürlük olduğu iddiası ile oluşturulan Özgür dünya kavramı da zaman zaman özellikle Batılı ülkeler tarafından Batı dünyası anlamında kullanılır. Ancak Özgür dünya tanımı genelde Japonya gibi Avrupalı olmayan ancak müttefik olan demokratik ülkeleri de kapsamakla birlikte, demokratik olmayan fakat Soğuk Savaş esnasında Batı ile müttefik olan özellikle Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki ülkeleri kapsamaz.

Tarihçe

Birçok tarihçiye göre Batı medeniyetinin kökleri Antik Yunan ve Roma medeniyetlerine dayanır. Avrupalıların Yeni Dünya'ya ulaşması ile Avrupa medeniyeti, ABD ve Kanada kültürlerinin de temelini oluşturmuştur.

Din

Günümüzde Batı dünyasının büyük bir kısmı Hristiyan geleneğinden gelmektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "Batı." TDK Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 3 Mayıs 2009
  2. "the West." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.