Kültürel milliyetçilik

Kültürel milliyetçilik, kendini sosyal bağlarla ve ortak kültürle tarif eden bir milletin milliyetçiliğidir. Ortak milli kimlik, topluluk ve kültür vurgulanır; dışarıdan herhangi bir fert her zaman bu unsurları kabul ettiğinde milletle bütünleşebilir. Irk ayniyeti şart değildir. Etnik milliyetçiliğin dışlayıcı özellikler arz etmesine karşılık kültürel milliyetçilik kapsayıcıdır.

Kültürel milliyetçilik, bireysel ölçekte milliyetçiliğe körü körüne anlam yüklemeden, etnik milliyetçiliğin yaratmış olduğu ayrıştırıcı sebepleri yaşayan bir toplumda bütünlük sağlamak için ortaya atılan düşüncedir. "İnsanı insan yapan unsurların başında kültür birikimi geldiğinden, kültür farklılığı, yaşayan toplumun renklerinden biridir" düşüncesi hakimdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.