Arnold Gehlen

Arnold Gehlen (1904 - 1976) felsefi antropolojiye yaptığı katkılarla tanınmış Alman düşünür. Çalışmalarıyla kişiyi ön plana çıkarmış, kültür olgusunu açıklarken dilin gelişiminden yola çıkmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.