Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (DDGF) sol eğilimli uluslararası bir gençlik örgütüdür. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası hükûmet dışı gençlik örgütü olarak tanınmıştır. Kendini "antiemperyalist, sol kanat" olarak tanımlayan DDGF 1945 yılında Londra'da kuruldu. II. Dünya Savaşı sonrasının tarihsel koşullarında geniş bir yaygınlığa ulaştı. Ancak Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Batılı örgütlerin önemli bir kısmı federasyondan ayrıldı. Federasyon genellikle Genç Komünist Enternasyonal'in bir uzantısı olarak düşünülüyordu.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu
Kuruluş 10 Kasım 1945) (1945-11-10)
Kuruluş yeri Londra
Merkez Budapeşte, Macaristan
Genel Başkan İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE) - Aritz Rodríguez
Genel Sekreter Küba Komünist Gençlik Birliği (UJC) - Yusdaquy Larduet
Genel Başkan Yardımcısı Lübnan Demokratik Gençlik Birliği (ULDY) - Adnan El Mokdad
Genel Başkan Yardımcısı Lasantha Abeywarna
Resmî site wfdy.org

Sovyetler Birliği'nin ve Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra krize giren örgüt, ardından yeniden düzenli etkinlikler gerçekleştiren bir uluslararası gençlik örgütü olarak faaliyete devam etmiştir. En önemli etkinliği Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali olan örgütün merkezi Budapeşte'dedir.

1978'de, merkezi İstanbul'da olan İlerici Gençler Derneği (İGD), DDGF'ye üye olmuştur. 1978'de İGD, DDKD, SGB, Çırak-Der, İKD, İLD, KDB temsilcileri, CHP'li bir parlamenter, aydın ve sanatçılardan oluşan bir delegasyon Küba'nın başkenti Hvana'da yapılan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne katılmıştır. İGD 1979 yılında sıkıyönetim tarafından kapatılmış, 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra üyeleri sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmıştır. 8-12 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılan ve 50’nin üzerinde ülkeden 86 gençlik örgütünün yer aldığı DDGF 18. Genel Meclis Toplantısı'na Türkiye’den TKP’li bir genç temsilci katılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.