Kominform

Kominform, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ve Doğu Avrupa ülkelerinin, 5 Ekim 1947'de "Amerikan emperyalizminin bir aleti" olarak tanımladığı Marshall Planı'na karşıt bir girişim olarak; SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Fransa, İtalya komünist partileri liderlerini bir araya getiren Kominform'u kurmuştur. Kominform, görünüşte Marshall Planı'na mukabele amacına yönelik bir adım olarak takdim edilmişse de, gerçekte amacı, dünya ve özellikle Avrupa Komünist hareketinin koordinasyonu ve Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ertesinde lağvedilen 3. Enternasyonal'in fonksiyonlarını üstlenmekteydi. Bu nedenle Kominform bir nevi 3. Enternasyonal'in ardılı olarak nitelendirilebilir.

Kominform
Komünist ve İşçi Partileri
Enformasyon Bürosu
Öncül Komintern
Kuruluş 5 Ekim 1947
Kapanış 17 Nisan 1956
Amaç Dünya'da ve özellikle Avrupa'da Komünist hareketi koordine etmek
Merkez Belgrad, Yugoslavya (1947-1948)
Bükreş, Romanya (1948-1956)
Üyeler
Lider Andrey Jdanov

Aralarındaki fikir ayrılığı sonucu diğer komünist ülkelerle ters düşen Yugoslavya Kominform'dan ihraç edildi. Yugoslavya'nın Belgrad şehri olan örgütün merkezi, Romanya'nın Bükreş şehrine taşındı. Stalin sonrası Sovyet-Yugoslavya ilişkilerinin normale dönmesi ve Destalinizasyon süreci ile birlikte Kominform da 1956 yılında lağvedildi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.