Orman Kardeşleri

Orman kardeşleri, II. Dünya Savaşı ve sonrasında Sovyet işgali altındaki Estonya, Litvanya ve Letonya partizanlarından oluşan Sovyet rejimine karşı direnen gerilla savaşçılarıdır. Polonya, Romanya ve batı Ukrayna'daki Sovyet rejimine direnen anti-Sovyet direnişçi gruplarına benzerlik gösterir.

1940-1941'de Baltık devletleri Almanya tarafından işgal edildikten sonra 1944-1945'te Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi. Stalinizm baskıları ilerleyen yıllarda daha da ağırlaşmasıyla, bu ülkelerde yaşayan 170.000'den fazla insan daha iyi kamufle olmak ve saklanmak amacıyla sık ormanlara çekilerek anti-Sovyet direnişini başlattılar.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.