Kilise (örgüt)

Kilise, Hristiyanlıkta kendi din adamları, kendi binaları ve diğerlerinden ayrılan doktrinleri bulunan mezheplerden her birine verilen isim.[1]

Landsberg Herrad of Hortus deliciarum'dan ekklezya'nın Orta Çağ illüstrasyonu (12. yüzyıl)
Kilise kelimesinin "ibadethane" anlamı için kilise (bina) maddesine bakınız

Binlerce mezhebi olan Hristiyanlığın başlıca mezhepleri, Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan Kilisesi (590 milyon kişi) ve Ortodoks Kilisesi'dir (170 milyon kişi).[2]

Köken bilimi

Kilise sözcüğü, Yunanca ekklesia (çağrılıp toplanmış olan [3]) kelimesinden gelir.

Roma Katolik Kilisesi

Katolik Kilisesi olarak da bilinir. Dünyanın en fazla mensubu olan kilisesidir.

Protestan Kilisesi

Ortodoks Kilisesi

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "Church." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  2. Robert Winston, "Human, the Definitive Visual Guide", Christianity
  3. bkn Alman Vikipedi: http://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.