Kilise Babaları

Kilise Babaları, Hristiyanlıkta yazıları din konusunda kural olarak kabul edilen kişilere verilen isim. Bu isim resmen verilmiş bir unvan olmayıp, daha çok kullanıla kullanıla literatüre yerleşen bir tanımlamadır.[1]

Kilise Babalarını resmeden bir 11. yüzyıl minyatürü

Bir Kilise Babası, Kilise’nin dört gereğini yerine getiren bir kimsedir: erken Kilise dönemine – 8. yüzyıl öncesi – ait olmak, ermiş bir yaşam sürmüş olmak, doktrinsel hatalardan tamamen arınmış ve Hristiyan öğretisinin mükemmel bir savunusu veya bir örneği olması gereken bir eser yazmış olmak, Kilise’nin örtük veya doğrudan onayına sahip olmak.[2]

Kilise Babaları Listesi

Yunanca eser veren Kilise Babaları

A.

B.

C.

D.

  • Didymus

E.

F.

G.

H.

İ.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

K.

R.

S.

T.

U.

V.

Latince eser veren Kilise Babaları

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

İ.

J

K.

L.

M. N.

P.

K.

R.

S.

T.

Süryanice, Ermenice, Kıptice, Arapça, Habeşçe ve Gürcüce eser veren Kilise Babaları

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

  1. https://www.youtube.com/watch?v=5zz3Eyf2QG0&t=697s - Kilise Babaları 1 - Sat7 Türk (Kilise Babaları kim? - Havarisel Babalar - İoannis Hrisostomos /Altın Ağızlı Yuhanna)
  2. https://www.youtube.com/watch?v=ksOXZDpc0wY - Kilise Babaları 2 - Sat7 Türk (Polikarp - İrinaios (Lyon'lu İreneus) - Nazianzlu Gregorius - Augustinus - Tertullianus - Aydınlatıcı Gregorius)
  3. https://www.youtube.com/watch?v=1cDEV62Xtm0 - Kilise Babaları 3 - Sat7 Türk (Sardesli Melito - Antakyalı Teofilos - Tatianus - Antakyalı Lukianos- Efrem)

Kaynakça

  1. Karl Marx, Friedrich Engels. Din Üzerine, Sol Yayınları, Dördüncü baskı, 2008, s. 330.
  2. Hıristiyan Terimler Sözlüğü. Xavier Jacob. Ohan Matbaacılık Ltd. Şti. 2004. ss. 430-432.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.