I. Clemens

Papa Aziz I. Clemens (d. ??, - ö. 99 Chersonesos Taurica, Roma İmparatorluğu eyaleti (günümüzde Kırım, Rusya)), MS 92-99 döneminde papalık yapmıştır. Clemens Romanus olarak da bilinir. Aziz Papaların 4. sırasında yer almaktadır.

I. Clemens
Papa Aziz
Papa I. Clemens
Doğum MS 1. yüzyıl
Ölüm 99
Chersonesos Taurica, Roma İmparatorluğu eyaleti (günümüzde Kırım, Rusya)
Etkin yıllar 92 - 99
Yerine geldiği Papa Anacletus
Yerine gelen Papa Evaristus
Din Hristiyanlık (Katolik)

Hayatı

Papa Aziz I. Clemens hakkında fazla bilgi bulunamamaktadır. Papalığından önceki hayatına ilişkin bilgiler çok azdır. Papa Petrus döneminde, Roma Piskoposluğunu yürüttüğüne dair belgeler vardır. Bu piskoposluk döneminde, ona azizlik unvanını uygun gördüler. Piskoposluğu döneminde, Hristiyanlığı uygun bir dille insanlara anlatıyor ve insanlara Hristiyanlığı sevdiriyordu. Dolayısıyla halk arasında hoşgörü, sevgi ve saygı kazandı.

Papa Petrus, şehit edilince ondan sonra yerine gelen (Linus ve Anacletus) papa olarak geçmişlerdir. Tahmin edilenlerin aksine, onlara karşı papa hakkı iddiasında bulunmamıştır. Dolayısıyla, papalar arasında en sabırlı ve hoşgörülü papa olarak bilinir.

Mezheplerde Papa I. Clemens

Anglikan Kilisesi ve Lutheran Kilisesi, ilk kurulduğu yüzyıllarda sayılı papayı aziz saymaktaydı. Ancak, sonraki zamanlarda şehit edildiği ve yüksek kişiliği, 12 havariden olması sebebiyle "Aziz" olarak sayılmaktadır. Ortodokslar, 24 Kasım-25 Kasım arasında onun yortusu olarak kutlarlar.

Papa I. Clemens, yüksek kilise görevlilerine yazdığı ünlü mektubunda yaşlılara iyi davranılmasını, yoksullara yardım elinin uzatılmasını, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütlemiştir. Clemens, papalar arasında ilk papa tacını ve papalık kıyafetleriyle tanınan papadır. Ondan sonra, papalar bu kıyafetleri ve tacı giydiler.

Öldürülmesi

I. Clemens'in gemiden atılarak şehit edilmesi
Gemi çapasının kiliselerdeki simgesi

Hristiyan düşmanlığı azalsa da Roma'da hala devam ediyordu. IV. yüzyılda yazılan bir belgeye göre Papa I. Clemens imparator Trajan döneminde gemi ile Chersonesos Taurica, Kırım'a sürgüne gönderilmiştir. Kırım'a varınca bir taş ocağında çalışmaya yollanmıştır. Oradaki hapis-sürgünlerin susuzluk çektiğini görmüş ve bir "kuzu" hayali gördüğü bir tepede bulunan yere bir balta ile vurup su çıkartmıştır. Bundan dolayı orada yaşayanların çoğu Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Bu nedenle idama mahkûm edilmiştir. I. Clemens limanda bulunan bir gemiye götürülmüş; gemi çapasını Papa I. Clemens'in boynuna dolamışlar ve çapayı I. Clemens'le birlikte denize atmışlar ve I. Clemens böylece öldürülmüştür. Fakat bu belgeden daha önce Kilise'nin ilk dönemleri tarihini yazan Caesarea'lı Eusebius ve Aziz Hieronymus'un kitaplarında bu "Hristiyan şehitlik" hikâyesi verilmemektedir.

Ayrıca bakınız

  Dış bağlantılar

  Katolik Kilisesi unvanları
  Önce gelen:
  Papa Anacletus

  Papa

  92 - 99
  Sonra gelen:
  Papa Evaristus
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.