Baptistler

Baptistler veya Vaftizciler, yalnızca inanan müminleri vaftiz eden ve bunu da suya daldırma inanışı ile belirleyen önemli bir Protestanlık mezhebidir. Baptist kiliseleri genellikle ruh yetkinliği, sola fide, sola scriptura ve cemaat temelli kilise inanışını benimsemişlerdir. Vaftizciler genellikle iki kural tanır: vaftiz ve cemaat.[1][2]

Providence, Rhode Island'da bulunan ABD'daki ilk Baptist Kilisesi. ABD'deki vaftizciler yaklaşık 50 Milyon kişidir. Böylece Amerikalı Protestanların kabaca üçte birini oluşturmaktadırlar.[3]
ABD'deki bir Baptis kilisesi

Vaftizcilerin, diğer Hristiyan mezheplerine göre inanış biçimleri, ibadet biçimleri, diğer Hristiyanlara karşı tutumları ve dünya görüşleri epeyce farklıdır.[4]

Kaynakça

  1. Gourley, Bruce. "A Very Brief Introduction to Baptist History, Then and Now." The Baptist Observer.
  2. Cross, FL, ed. (2005), "Baptists", The Oxford dictionary of the Christian church, New York: Oxford University Press
  3. "Appendix B: Classification of Protestant Denominations". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 12 May 2015.
  4. Shurden, Walter (2001). "Turning Points in Baptist History". Macon, GA: The Center for Baptist Studies, Mercer University. Retrieved 16 January 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.