Kilise

Kilise, Hristiyanlıkta ibadet etmek ve bazı diğer dini vazifeleri yerine getirmek için tahsis edilmiş halka açık bina, tapınak. Yunanca ekklesia (çağrılıp toplanmış olan [1]) kelimesinden türemiştir.

Hristiyanlıktaki mezhepler için Kilise (örgüt) maddesine bakınız.
İsviçre'nin Glarus kantonunda bulunan bir kilisenin nefi ve orgu.
Ermenistan'daki Eçmiadzin Kilisesi
İsveç'in güneyinden bir kilise binası

Türleri

Türkiye'deki bazı kiliseler

Saint Pierre Kilisesi

Romalı askerlerden kaçan Hristiyanlar bu kiliseyi Antakya'da kurmuşlardır. Kilise bir dağ eteğine kurulmuştur. Dağ eteğinde yüzlerce mağara vardır. Doğru yolu bulup yüzeye ulaşmak oldukça zordur. İlk Hristiyanlar bu mağaraları Romalı askerlerden saklanmak için kullanmışlardır. Bu labirentlerde, kaybolmuş kişilerin iskeletleri hâlen mevcuttur. Ayrıca kilisenin içinde Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bir su kuyusu vardır.

Bazı kiliseler

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.