Kilise (anlam ayrımı)

Kilise kelimesi Hristiyanlıkta iki farklı anlamda kullanılır:

  • Kilise (bina): İbadet, nikâh töreni gibi dini vazifelerin yerine getirildiği bina, tapınak.
  • Kilise (örgüt): Kendi din adamları, binaları, diğerlerinden farklı doktrinleri bulunan Hristiyan mezhepleri. Örneğin:
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.