Doğu Hristiyanlığı

Doğu Hristiyanlığı, Hristiyanlığın Doğu Ortodoks Kilisesi, Oryantal Ortodoks Kilisesi, Doğu Asur Kilisesi ve Doğu Katolik Kiliselerince meydana getirilen bir kolu. Batı Hristiyanlığına karşı kullanılır. Balkanlar, Doğu Avrupa, Küçük Asya, Orta Doğu, Afrika, Hindistan ve Uzak Doğu'nun bazı bölgelerinde yüzyıllar içinde gelişen Hristiyanlık gelenekleri ve kiliselerini belirtmek için kullanılır. Bu kavram bir komünyonu ya da ortak dini gelenekleri tanımlamaz. Bazı Doğu Kiliseleri teolojik ve tarihi olarak birbirlerinden çok Batı Hristiyanlığına benzer.

"Doğu" ve "Batı" kavramları bu kontekstte Hristiyan Kilisesi içindeki Helenistik Doğu ile Latin Batı arasındaki kültürel fark ve zayıf Batı ve güçlü Doğu Roma İmparatorlukları arasındaki politik farklara atfen kullanılır. Doğudaki en güçlü kilisenin Doğu Ortodoks Kilisesi olması dolayısıyla Ortodoks sözcüğü genellikle bu kiliseyi belirtmek için kullanılmış ve "Doğu" sözcüğü gözden düşmüştür.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.