Erken Hristiyanlık

Erken Hristiyanlık, Hristiyanlık'ta 325'teki Birinci İznik Konsili'nden önceki döneme verilen ad. Genel olarak Havariler Çağı ve Ante-Nicene Dönemi olarak iki döneme ayrılır.

İlk Hristiyan sembollerinden biri olan Ichthys

Elçilerin İşleri'nde tanımlanan ilk Hristiyanlar Kitab-ı Mukaddes'te proselitos, tarihte de Hristiyan İsrailoğulları olarak bilinen, doğumdan ya da din değiştirmeden Yahudilerdir. İncilin mesajları sözel olarak muhtemelen Aramice[1] yayıldıysa da kısa süre içerisinde Koini Yunancası'nda da yaygınlık göstermiştir.[2] Yeni Ahit'teki Elçilerin İşleri ve Pavlus’un Galatyalılara mektubu bölümlerine ilk Hristiyanlar Aziz Petrus, İsa'nın kardeşi Yakup ve Aziz Yuhanna gibi figürlerin önderliğinde Kudüs çevresinde yayılım göstermiştir.[3]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Ehrman 2012, s. 87–90.
  2. Jaeger, Werner (1961). Early Christianity and Greek Paideia. Harvard University Press. ss. 6, 108-109. ISBN 9780674220522. Erişim tarihi: 26 Şubat 2015.
  3. Galatians 2:9, Acts 1:13
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.