Doğu Katolik Kiliseleri

Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Doğu Katolik Kiliseleri (veya Uniat Kiliseler) denir.

Özellikleri

Bu kiliseler, kendi inanç biçimlerini, ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar ancak piskoposları Papa tarafından onaylanmak zorundadır.

Dünyadaki Uniat Kiliseler

 1. Keldani Katolik Kilisesi
 2. Maruni Kilisesi
 3. Melkit Kilisesi
 4. Kıpti Katolik Kilisesi
 5. Süryani Malankara Katolik Kilisesi
 6. Süryani Malabar Katolik Kilisesi
 7. Ermeni Katolik Kilisesi
 8. Rum Katolik Kilisesi
 9. Bulgar Katolik Kilisesi
 10. Ukrayna Rum Katolik Kilisesi
 11. Arnavutluk Katolik Kilisesi
 12. Gürcü Katolik Kilisesi

Uniat kiliselerdendir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.