Yahudi kimliği

Yahudi kimliği, kişinin kendisini Yahudi olarak gördüğünü belirten nesnel veya öznel tanımdır.[1] Daha geniş bir tanımlamayla, Yahudi kimliği, başkaları tarafından Yahudi olarak görülmeyi veya bir takım dini, yasal veya sosyolojik normlara uyulmasını şart koşmaz. Buna göre, Yahudi kimliği, doğası gereği kültürel olabilmektedir. Yahudi kimliği, bir Yahudi cemaatine bağlı olmayı gerektirebilir. Geleneksel Yahudilikte kişinin Yahudiliği çocuğa annesinden geçer. Yahudi kanunlarına göre, kişinin inancı veya Yahudiliği uygulama derecesi ne olursa olsun eğer annesi Yahudiyse kendisi de Yahudidir. ateist Yahudilerde de Yahudi kimliği olabilir. Her ne kadar bu kimliğe ait Yahudilerin mutlak çoğunluğu Yahudi etnisitesine bağlıysa da karışık evliliklerden doğan kişiler de Yahudi kimliğini benimseyebilmektedir.

        
Yahudilik
Yom Kipur'da, sinagogda dua eden Aşkenazlar. Tallit, Tora, kipa ve kadın ve erkeklerin sinagogda ayrı oturmalarını gösteren gelenksel öğeler kullanılmıştır. 1878'de Maurycy Gottlieb tarafından yapıldı.

Kategoriler

Yahudi kimliği üç farklı ve bağımsız grupta ele alınabilir:

  1. Etnik Yahudilik (Aşkenaz, Sefarad, Mizrahi vs.)
  2. Dini Yahudilik (Yahudi dininin gereklerini yerine getirenler)
  3. Kültürel Yahudilik ("Yahudi evinde büyüyen" ve Yahudi bayramlarını kutlayan dindar olmayan gelenekçiler)

Kültürel konsept

Yahudi kimliği kültürel olabilmektedir.

Aynı Hristiyan ve Müslüman kimliklerinde olduğu gibi, Yahudi kimliğinin de iki ana unsuru din ve kültürdür. Fakat, Yahudilik kimliğinde, (özellikle ABD'deki) Hristiyanlarda olmayan etnisite unsuru da bulunur.

Antisemitizm ve Yahudi kimliği

Haham Jonathan Sacks'e göre, modern Yahudi cemaatleri ve modern Yahudi kimliği antisemitizmden etkilenmiştir.[2] Yahudi olmayan birinin antisemit tavırları Yahudi kimliğini etkileyebilmektedir. Yahudi diasporasındaki birçok yerde Yahudiler Kilise ve Camilerin zulmüyle karşılaşmıştır. Çeşitli aralıklarla katliam, kovulmalar ve başka türlü saldırılara maruz kalmışlardır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.