Pornografi

Pornografi (kısaca porno), cinsel konunun yalnızca cinsel uyarılma amacıyla betimlenmesidir.[1] Pornografi, dergi, canlandırma, yazı, film, video ve video oyunları gibi çeşitli medyalarla sunulabilir. Bu sözcük seks gösterileri ve striptiz gibi canlı gösterileri içermez. Günümüz pornografik betimlerinin birincil konuları, hareketsiz fotoğraflar için poz veren pornografik modeller ve filme alınmış cinsel eylemlerde bulunan pornografik oyunculardır.

XXX, genellikle pornografik materyali belirtmek için kullanılır.

Toplumdaki çeşitli gruplar, cinsel nitelikteki betimleri aktöreye aykırı, bağımlılık yaratan ve zararlı olarak değerlendirdi, onları pornografik olarak etiketledi ve açık saçıklık yasaları altında bastırmaya, sansürlemeye ve yasa dışı duruma getirmeye çalıştı. Bu tür gerekçeler ve hatta pornografinin tanımı, çeşitli tarihsel, kültürel ve ulusal bağlamlarda farklılık göstermiştir. Cinselliğin tartışılmasına ve sunumuna yönelik toplumsal tutumlar Batı ülkelerinde daha hoşgörülü duruma geldi ve açık saçıklığın yasal tanımları, 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş çapta gösterime giren, cinsel ilişkiyi betimleyen ilk yetişkin erosal filmi olan Andy Warhol'un filmi Blue Movie ile daha sınırlı duruma geldi. Bunu, en kaliteli pornografik filmlerin ana akım kültürün bir parçası durumuna geldiği Altın Pornografi Çağı (1969-1984) izledi.[2]

20. yüzyılın ikinci yarısında pornografi üretimi ve tüketimi için büyüyen bir sanayi gelişti. Ev videosunun ve genel ağın piyasaya sürülmesi ile dünya çapında pornografi sanayisinde yılda milyarlarca dolar kazanılan patlamalar görüldü. Ticarileştirilmiş pornografi, çeşitli medya, ilgili ürün ve hizmetlerin üretimi de dahil olmak üzere, yalnızca ABD'de 2,5 milyar doların üzerindedir.[3] ABD'de pornografi sanayisi 10 ila 12 milyar dolar arasındadır.[4] 2006'da dünya pornografisi geliri 97 milyar dolardı. Bu sanayi, destek ve üretim kadrosunun yanı sıra binlerce oyuncu istihdam etmektedir. Bunu ayrıca özel sektör yayınları ve ticaret grupları, ödül gösterileri, ana akım basın, özel kuruluşlar (izleme grupları), devlet kurumları ve siyasal kuruluşlar izlemektedir. Rıza dışı içerik ve siber seks ticareti içeren videolar, 21. yüzyılda popüler pornografi sitelerinde barındırılıyor.[5][6][7][8]

Geçmişi

Attikalılara ait kırmızı figürlü kylixin kenarındaki erosal sahne, MÖ 510. yıl yakınları

Venüs heykelciklerinde ve taş sanatında da görüldüğü gibi cinsel nitelikteki betimler tarih öncesi çağlardan bu yana daima var olmuştur.[9] Antik Mezopotamya'dan heteroseksüel seksi betimleyen çok sayıda açık yapıt bulundu.[10][11]

Sümer Erken Hanedan Dönemi'nden gelen gliptik sanat, misyoner konumunda sıklıkla önden seks sahneleri gösterir.[10] Mezopotamya'nın milattan önce 2. binyılın başlarından kalma adak levhalarında, erkek genellikle bir kamışla bira içerek eğilirken kadına arkadan girerken gösterilir.[10] Orta Asur öncü adak figürleri genellikle bir sunağın tepesinde dururken kadını ayakta tutan ve kadının içine giren erkeği temsil eder.[10] Bilim insanları geleneksel olarak tüm bu betimleri ritüel seks sahneleri olarak yorumladılar fakat daha çok seks ve fuhuş tanrıçası İnanna kültüyle ilişkilendiriliyorlar.[10] Ayrıca Asur'daki İnanna tapınağında,[10] erkek ve kadın cinsel örgenlerinin modellerini de içeren birçok cinsel içerikli resim bulundu.[10]

Köpek tarzı cinsel konumu betimleyen kandil yapıtı

Cinsel ilişki betimleri, eski Mısır biçimcilik sanatının genel repertuvarının bir parçası değildi fakat çanak çömlek parçalarında ve duvar yazılarında heteroseksüel ilişkinin ilkel taslakları bulundu.[12] Deir el-Medina'da bulunan bir Mısır papirüs parşömeni olan Turin Erosal Papirüsün (Papirüs 55001) son üçte ikisi,[12] çeşitli cinsel konumlarda erkek ve kadınları gösteren on iki vinyet serisinden oluşuyor. Parşömen muhtemelen Ramesside döneminde (milattan önce 1292-1075) boyanmıştır ve yüksek sanatsal kalitesi zengin bir izleyici kitlesi için üretildiğini göstermektedir. Henüz benzer parşömenler bulunmadı.[12]

Fanny Hill (1748), ilk özgün İngiliz düzyazı pornografisi ve romanın biçimini kullanan ilk pornografi olarak kabul edilir. John Cleland'ın ilk kez İngiltere'de Bir Kadının Zevk Anıları adlı yayımladığı erosal bir romandır. Tarihte en çok yargılanan ve yasaklanan kitaplardan biridir. Yazarlar "kralın uyruğunu bozmakla" suçlandı.

1860 yıllarında Pompeii'de büyük ölçekli kazılar yapıldığında, Romalıların erosal sanatının çoğu gün ışığına çıktı ve kendilerini Roma İmparatorluğu'nun aydın mirasçıları olarak gören Viktoryalıları şok etti. Açıkça cinsellik betimleri ile ne yapacaklarını bilmiyorlardı ve onları bilim insanları dışında herkesten uzak tutmaya çalıştılar. Napoli'deki Gizli Müze'ye kilitlendi ve çıkarılamayanlar kadınların, çocukların ve işçi sınıflarının duyarlılığını bozmamak için örtüldü ve kordon altına alındı.

Fotoğrafın çağdaş buluşundan sonra fotoğraf pornografisi doğdu. Parisli kibar hayat kadını sınıfı, büyük toplantılarda fotoğrafları sergileyen erken bir patron olan Napolyon üçün bakanı Charles de Morny'yi içeriyordu.[13]

Dünyanın pornografiyi suç sayan ilk yasası, Ahlaksızlığı Bastırma Derneği'nin ısrarıyla yürürlüğe giren 1857 İngiliz Açık Saçık Yayınlar Yasası idi. Birleşik Krallık ve İrlanda için geçerli olan yasa, açık saçık materyallerin satışını yasal bir suç durumuna getirerek yargıevlerine rahatsız edici materyali ele geçirme ve imha etme yetkisi verdi. ABD eş değeri ise, posta yoluyla herhangi bir "açık saçık ve ahlaksız ve/veya gayriahlaki" materyal göndermeyi yasa dışı kılan 1873 Comstock Yasası idi.[14] İngiliz yasası, teamül hukukun uygulanmaya devam edildiği İskoçya için geçerli değildi. Yine de ABD ve İngiliz yasası neyin "açık saçık" olduğunu belirterek bunun kararlaştırılmasını yargıevlerine bıraktı.

İngiliz yasasından önce açık saçık materyallerin yayınlanması teamül hukukta bir kabahat olarak görülüyordu ve materyalin açıkça pornografi olarak tasarlandığı durumlarda bile yazarları ve yayıncıları kovuşturmak zordu. On dokuzuncu yüzyıl yasaları, sonunda pornografik olarak kabul edilen belirli görüntülerin ve yazıların yayınlanmasını, perakende satışını ve kaçakçılığını yasaklasa ve satış amaçlı dükkân ve depo yığılımının imha edilmesini emretse de pornografinin bazı biçimlerinin özel sahipliği ve görüntülenmesi yirminci yüzyıla kadar suç işlemedi.

Tarihçiler pornografinin toplumsal tarihteki rolünü ve aktöre tarihini araştırdılar. Viktorya döneminde pornografinin seçilmiş birkaç kişi için olduğu yönündeki tavrı, 1868 yılındaki bir davadan kaynaklanan Hicklin testinin ifadelerinde şöyledir: "Açık saçıklık olarak suçlanan sorunun eğilimi, zihinleri bu tür ahlaksız etkilere açık olanları ahlaksızlaştırmak ve yozlaştırmak mıdır?" Bastırılmalarına rağmen, erosal imgelem betimleri tarih boyunca yaygındı.

Washington Caddesi'ndeki Pilgrim Tiyatrosu'nda Dr. Sex'i gösteren kayan yazı (1964)

1895 yılında sinema filminin buluşundan hemen sonra pornografik film üretimi başladı. İlk öncülerinden ikisi Eugène Pirou ve Albert Kirchner idi. Kirchner, Pirou için "Léar" ticari adıyla günümüze kadar gelen en eski pornografik filmi yönetti. 1896 yapımı Le Coucher de la Mariée filmi, Louise Willy'nin striptiz yaptığını gösterdi. Pirou'nun filmi, kadınları soyarken gösteren açık saçık Fransız filmlerine ilham verdi ve diğer film yapımcıları bu tür filmlerden kâr elde edilebileceğini fark etti.[15][16]

Cinsel içerikli filmler yapımcıların ve dağıtımcıların kovuşturulmasına neden oldu. Bu tür filmler 1920 yıllarından başlayarak özellikle Fransa ve ABD'de amatörler tarafından yasa dışı bir şekilde üretildi. Filmin işlenmesi dağıtımları kadar rizikoluydu. Dağıtım kesinlikle özeldi. 1969 yılında Danimarka sıkı denetimi kaldıran ve böylece pornografiyi suç olmaktan çıkaran ilk ülke oldu. Bu yatırımda ve ticari olarak üretilen pornografide bir patlamaya yol açtı. Bununla beraber 1969 yılında Andy Warhol'un filmi, ABD'de geniş çapta gösterime giren ve cinsel ilişkiyi betimleyen ilk yetişkin erosal filmdi.[2] Film, Altın Pornografi Çağı'nda çığır açan bir filmdi ve Warhol'a göre Marlon Brando'nun başrolünde oynadığı uluslararası tartışmalı bir erosal dram filmi olan Paris'te Son Tango'nun yapımında önemli bir etkiye sahipti ve Blue Movie'den birkaç yıl sonra piyasaya sürüldü.[2]

2015 verileri, son birkaç on yılda pornografi izlemede bir artış olduğunu gösteriyor, bu, 1990 yıllarının sonlarında dünya çapında ağa yaygın kamu erişiminden bu yana genel ağ pornografisinin büyümesine bağlanıyor.[17] 2010 yılları boyunca,[18] pek çok pornografik yapım şirketi ve en iyi pornografik dünya çapında ağ siteleri (PornHub, RedTube ve YouPorn gibi) "tekel" olarak tanımlanan MindGeek tarafından satın alındı.[19]

Özellikle kültürel araştırmalardaki akademik pornografi çalışması, belki de kadın hareketindeki konu hakkındaki tartışmalardan dolayı sınırlıdır. Pornografi çalışmasıyla ilgili hakemli akademik dergi olan Porn Studies 2014 yılında yayınlandı.[20]

Sınıflandırılması

1969'da gümrük yetkilileri tarafından el konulan pornografik dergilerden bir seçki

Pornografi genellikle cinselliğin yüksek sanat özlemleri ile betimlenmesinden oluşan erotikadan farklıdır ve erotika aynı zamanda duygulara ve heyecana da odaklanır fakat pornografi, eylemlerin çarpıcı bir şekilde betimlenmesini, hızlı ve yoğun tepkiler uyandırmak için tüm odağın fiziksel eyleme odaklanmasını içerir.[21][22] Pornografik bir çalışma, ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir hardcore içeriğe sahipse hardcore olarak nitelendirilir. Her iki pornografi türü de genellikle çıplaklık içerir. Softcore pornografi genellikle cinsel açıdan açık cinsel durumlarda çıplaklık veya tikel çıplaklık içerir fakat açık cinsel etkinlik, cinsel girme veya uç fetişizm içermez.[23] Hardcore pornografi taklit edilmemiş seks sahneleri de dahil olmak üzere grafik cinsel etkinlik ve görünür girme içerebilir.[24]

Alt türler

Pornografi çok çeşitli türleri kapsar. Heteroseksüel eylemler içeren pornografi, pornografinin büyük bir bölümünü oluşturur ve ortalanmış ve görünmez olup sanayiyi heteronormatif olarak işaretler. Bununla birlikte pornografinin önemli bir bölümü düzgüsel değildir ve "şişman pornografisi, amatör pornografisi, engelli pornografisi, kadınlar tarafından üretilen pornografiler, queer pornografisi, BDSM ve beden değişkesi" gibi daha geleneksel olmayan senaryo ve cinsel etkinlik biçimlerini içerir.

Yetişkinlere yönelik bir film için sahne çekmeye hazırlanan iki pornografi oyuncusu

Pornografi, katılımcıların fiziksel özellikleri, fetiş, cinsel yönelim ve benzeri yanı sıra öne çıkan cinsel etkinlik türlerine göre sınıflandırılabilir. Gerçek ve röntgenci pornografi, canlandırmalı videolar ve yasal olarak yasaklanmış eylemler de pornografinin sınıflandırılmasını etkiler. Pornografi birden fazla türe girebilir. Pornografi türlerine ilişkin bazı örnekler:

Ticari Tutumu

İktisat

ABD'deki yetişkin sanayisinin gelirlerini belirlemek zordur. 1970 yılında federal bir araştırma, ABD'deki hardcore pornografinin toplam perakende değerinin 10 milyon dolardan fazla olmadığını tahmin etti. 1998 yılında Forrester Research, çevrim içi "yetişkinlere yönelik içerik" sanayisi hakkında yıllık gelirin 750 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğunu tahmin eden bir yazanak yayınladı. 2001 yılındaki araştırmalar toplamı (video, izleme başına ödeme, genel ağ ve dergiler dahil) 2,6 milyar ila 3,9 milyar dolar arasında buldu.[3]

2014 itibarıyla pornografi sanayisinin ABD'de yıllık bazda 13 milyar dolardan fazla gelir getirdiğine inanılıyordu. CNBC, pornografinin ABD'de 13 milyar dolarlık bir sektör olduğunu tahmin ediyor, her saniyede 3.075 dolar pornografiye harcanıyor ve her 39 dakikada bir yeni bir pornografi videosu üretiliyor.

1970 yıllarından bu yana yetişkin filmleri yapımında öncü bir bölge olan ve o zamandan bu yana çeşitli modeller, aktörler/aktrisler, yapım şirketleri ve dahil olan diğer çeşitli işletmelerin yuvası durumuna gelen San Fernando Koyağında çok sayıda pornografik video çekildi.

Pornografi sanayisi, VHS-Betamax biçim savaşı (videokaset biçim savaşı)[25] ve Blu-ray-HD DVD biçim savaşı (yüksek çözünürlüklü biçim savaşı) dahil olmak üzere medyadaki biçim savaşlarına karar vermede etkili olarak görülmüştür.[25]

Teknoloji

Pornografik film yönetmenleri görsel görüntülerin üretimi ve dağıtımındaki her teknolojik ilerlemeden yararlandı. Pornografi, basımevinden fotoğrafçılık (hareketsiz ve hareketli), uydu televizyon, ev videosu, diğer video türleri ve genel ağa kadar teknolojilerin geliştirilmesinde itici bir güç olarak kabul edilir.[26]

Küçük kameraların ve kablosuz takımların ticari olarak bulunması, "röntgenci" pornografi izleyici kitlesi oluşturdu. Taşınabilir kameralar pornografik fotoğraflar veya videolar çekmek için kullanılır ve cinsel mesajlaşma olarak bilinen bir uygulama olan MMS olarak iletilir.

Bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler ve manipülasyonlar

Dijital manipülasyon kaynak fotoğrafların kullanılmasını gerektirir fakat bazı pornografiler hiçbir şekilde insan oyuncular olmadan üretilir. Tamamen bilgisayar tarafından üretilen pornografi düşüncesi, bilgisayar grafikleri ve 3 boyutlu oluşturma için en belirgin uygulama alanlarından biri olarak çok erken düşünüldü. Teknolojideki ilerlemeler, fotogerçekçi 3 boyutlu figürlerin etkileşimli pornografide kullanılmasına izin verdi.[27][28]

1990 yıllarının sonlarına kadar dijital olarak manipüle edilen pornografi uygun maliyetli bir şekilde üretilemedi. 2000 yıllarının başında, modelleme ve canlandırma yazılımı olgunlaştıkça ve bilgisayarların görselleştirme yetenekleri geliştikçe büyüyen bir segment durumuna geldi. 2004 yılı itibarıyla, Lara Croft gibi kurgusal karakterlerle çocukları ve cinsel ilişkiyi içeren durumları gösteren bilgisayar tarafından oluşturulan pornografi zaten sınırlı bir ölçekte üretildi. Playboy'un Ekim 2004 sayısında BloodRayne video oyunundaki başlık karakterinin üstsüz resimleri yer aldı.[29]

Hong Kong'da pornografi satan bir sokak tezgâhı

3 Boyutlu pornografiler

3 boyutlu olarak çekilen ilk pornografik film, 2011 yılının nisan ayında Hong Kong'da yayınlanan 3B Sex and Zen: Extreme Ecstasy idi.[30]

Bölgelere göre üretim ve dağıtım

Pornografinin üretimi ve dağıtımı bir miktar öneme sahip iktisadi etkinliklerdir. Pornografi iktisadının tam boyutu ve siyasal çevrelerde sahip olduğu etki tartışma konusudur.

ABD'de seks filmi sanayisi Los Angeles'ın San Fernando Koyağında merkezîleşmiştir. Avrupa'da, Budapeşte sanayi merkezî olarak kabul edilmektedir.

Materyalin yasa dışı kopyalanması ve dağıtımı olan korsanlık, davaların konusu olan pornografi sanayisi ve resmîleştirilmiş korsanlıkla mücadele çabaları için büyük bir endişe kaynağıdır.

Çalışma ve Çözümlemeleri

Pornografinin etkilerine ilişkin araştırmalar birden çok sonuçla ilgilidir. Bu tür araştırmalar tecavüz, aile içi şiddet, cinsel işlev bozukluğu, cinsel ilişkilerde zorluklar ve çocuğun cinsel istismarı üzerindeki gizil etkileri içerir.[31][32] Bazı kaynak incelemeleri pornografik görüntülerin ve filmlerin bağımlılık yapabileceğini öne sürerken sonuç çıkarmak için yeterli kanıt yoktur.[33] Bazı araştırmalar, toplumda pornografinin serbestleştirilmesinin, tecavüz ve cinsel şiddet oranlarının azalmasıyla ilişkili olabileceği sonucuna varırken diğerleri hiçbir etkiye işaret etmiyor veya sonuçsuz kalıyor.[34][35]

Yasalar ve Yönetmelikleri

Dünya pornografi haritası (18+) yasaları:
  Pornografi yasal
  Pornografi yasal fakat bazı kısıtlamalar altında
  Pornografi yasa dışı
  Veri yok
Pornografik eğlence, pornografik dükkânlara girmek için genellikle asgari bir yaşın olduğu bir seks dükkânı penceresinde sergileniyor.

Pornografinin yasal statüsü ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir. Çoğu ülke en azından bir tür pornografiye izin veriyor. Bazı ülkelerde softcore pornografi dükkânlarda satılacak veya televizyonda gösterilecek kadar uysal kabul edilir fakat hardcore pornografi genellikle düzenlenir. Çocuk pornografisinin üretimi, satışı ve biraz bile bulundurulması neredeyse tüm ülkelerde yasa dışıdır ve bazı ülkelerde örneğin, tecavüz pornografisi veya hayvan pornografisi gibi şiddeti betimleyen pornografi kısıtlamaları vardır.

Çoğu ülke ergin olmayanların hardcore materyallere erişimini, seks dükkânları, posta siparişi ve diğer yolların yanı sıra ailelerin kısıtlayabileceği televizyon kanallarına erişimini sınırlamaya çalışır. Pornografik dükkânlara giriş için genellikle asgari bir yaş vardır ya da materyaller kısmen örtülü olarak sergilenir veya hiç gösterilmez. Daha genel olarak pornografiyi ergin olmayan birine yaymak genellikle yasa dışıdır. Bu çabaların çoğu yaygın olarak bulunan genel ağ pornografisi tarafından pratik olarak yersiz duruma getirildi. Başarısız bir ABD yasası aynı kısıtlamaları genel ağ için de geçerli kılardı.

Kaliforniya'daki yetişkin film sanayisi düzenlemeleri, tüm aktörlerin ve aktrislerin prezervatif kullanarak güvenli seks yapmalarını gerektiriyor. Pornografide prezervatif kullanımı nadirdir.[36] Pornografi, oyuncular korunmasız olduğunda daha iyi duruma geldiğinden, birçok şirket başka eyaletlerde çekim yapıyor. Miami, amatör pornografi için önemli bir alandır. Twitter, bir oyuncunun başarısında büyük rol oynar. Twitter, içeriği sansürlemediği için, Instagram ve Facebook'un aksine oyuncular oto sansür olmadan özgürce gönderi paylaşabilir.

ABD'de, pornografik olarak gördüğü istenmeyen ticari postalar alan bir kişi, Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi'ne başvurarak, belirli bir gönderenden gelen tüm postalara veya cinsel içerikli tüm postalara karşı yasaklayıcı karar alabilir. Cinayetlerin pornografik amaçlarla filme alındığı snuff filmlerinin yinelenen şehir efsaneleri var. Bu söylentilerin doğruluğunu tespit etmek için yapılan kapsamlı çalışmalara rağmen kolluk kuvvetleri böyle bir çalışma bulamadı.

Pornografi yapımcısı Larry Flynt ve Yazar Salman Rushdie de dahil olmak üzere bazı kişiler, pornografinin özgürlük için hayati önem taşıdığını ve özgür ve uygar bir toplumun pornografiyi kabul etme isteğiyle yargılanması gerektiğini savundu.

Birleşik Krallık hükûmeti, Jane Longhurst'un oldukça kamuoyuna duyurulan cinayetini takiben, kendi deyimiyle "uç pornografinin" sahipliğini suç ilan etti.

Çocuk pornografisi çoğu ülkede yasa dışıdır ve bir çocuk genellikle 18 yaşın (yaş değişse de) altındadır. Bu ülkelerde bir çocuğu cinsel eylemde gösteren herhangi bir film veya fotoğraf pornografisi yasa dışı kabul edilir.

Pornografi özellikle cinsel rıza alınmadığında dahil olanların temel insan haklarını ihlal edebilir. Örneğin, intikam pornografisi, hoşnutsuz cinsel partnerlerden birinin diğer kişinin izni olmadan genellikle genel ağda samimi cinsel etkinliğin resimlerini veya videolarını yayınladığı bir olgudur.[37] Milletvekilleri kadınların rızaları olmadan çekilen "etek altı" fotoğraflarıyla ilgili endişelerini de dile getirdi. Pek çok ülkede bu tür etkinlerin yalnızca gizlilik ya da görüntü haklarının ihlali veya cinsel içerikli materyallerin dolaşımından daha yüksek cezalar getirerek özellikle yasa dışı duruma getirilmesi yönünde bir istem olmuştur.[38] Sonuç olarak bazı yargı bölgeleri intikam pornografisine karşı belirli yasalar çıkarmıştır.[39]

Pornografi ne değildir

ABD'de, 2014 yılının temmuz ayında Massachusetts'te verilen bir ceza davası kararı, Commonwealth-Rex, 469 Mass. 36 (2014),[40] neyin pornografi olarak değerlendirilmeyeceğine ve bu özel durumda çocuk pornografisine ilişkin yasal bir karar vermiştir. National Geographic dergisi, toplum bilimi ders kitabı ve çıplaklar kataloğu gibi kaynaklardan alınan çıplak çocukların fotoğraflarının Massachusetts'te hükümlü ve o sırada hapsedilmiş bir cinsel suçlunun elindeyken bile pornografi olarak kabul edilmediğini bildirdi.

Telif hakkı durumu

ABD'de bazı yargıevleri pornografik materyallere ABD telif hakkı koruması uygulamıştır.[41][42] İlk ABD telif hakkı yasası özellikle açık saçık materyalleri kapsamamakla birlikte yargı daha sonra kaldırılmıştır. Pornografik yayınların çoğu kuramsal olarak kiralıktır, yani pornografik modeller performansları için yasal telif ücreti almazlar. Özellikle zorluk, açık saçık kabul edilenlere ilişkin değişen topluluk tutumudur. Bu, yayınların geçerli aktöre ölçünlerine dayalı olarak telif hakkı korumasına girip çıkabileceği anlamına gelir. Bu, telif hakkı korumasının kayıt gerektirdiği 1972 yılına kadar telif hakkı yasasıyla ilgili bir sorun değildi. Yasa, telif hakkı korumasını yazarın hayatı için otomatik duruma getirdi.

Bazı yargıevleri, telif hakkı korumasının açık saçık olsun ya da olmasın yayınlar için etkili bir şekilde geçerli olduğuna karar verdiler fakat tüm yargıevleri aynı şekilde karar vermedi. ABD'de pornografinin telif hakkı koruma haklarına 2012 yılının şubat ayında yeniden itiraz edildi.[43][44]

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme ve Doğum Kontrol Yöntemleri

Netflix "Ateşli Kızlar Aranıyor" belgeselinin oyuncu kadrosuna göre aktörlerin ve aktrislerin çoğu iki haftada bir cinsel yolla bulaşan hastalıklar için taranıyor fakat doğum kontrolünde olmaları gerekli değil. Belgeseldeki bir aktris, "döl yolundan sızan meni" çekimine katıldıktan sonra gebelikten korunması için acil olarak doğum kontrol hapı satın alması talimatının verildiğini belirtiyor. Bu aşılara daha fazla para ödemeleri gerektiğini ve bu yüzden de kadınların hamile kalma rizikosunun da artacağını belirtiyor.

Görüşleri

"Büyük pornografi salgını" üzerine bir karikatür, 19. yüzyıl Fransız resimlemesi

Pornografiye ilişkin görüş ve düşünceler, çeşitli biçimlerde ve çeşitli demografik ve toplumsal gruplardan gelir. Konunun muhalefeti yalnızca olmasa da genel olarak üç ana kaynaktan geliyor: tüze, kadın hareketi ve din.

Feminist görüşler

Andrea Dworkin ve Catharine MacKinnon da dahil olmak üzere pek çok feminist, pornografinin hem üretimi hem de tüketimi açısından kadınları aşağıladığını ve kadına yönelik şiddete katkıda bulunduğunu savunuyor. Pornografi üretiminin içinde performans sergileyen kadınların istismar ve sömürüsünün yaygın olduğunu, kadınların fiziksel, iktisadi ve ruh bilimsel olarak zorlandıklarını, pornografinin kadınlara karşı olan aşağılama, baskılama ve hükmetmeleri erosallaştırdığını ve tecavüz ve cinsel tacize suç ortağı olan cinsel ve kültürel tutumları pekiştirdiğini iddia ediyorlar.[45]

Cinsel dışlayıcı feministlere göre pornografinin ciddi şekilde çarpıtılmış bir cinsel ilişki imgesi sunduğunu, seks efsanelerini güçlendirdiğini, kadınları her zaman hazır olarak ve herhangi bir zamanda herhangi bir erkekle veya herhangi bir erkek rolünü üstlenenle cinsel ilişkiye girmeyi arzuladıklarını gösterirken erkeklerin yaptığı her türlü ilerlemeye her zaman olumlu yanıt verir. Pornografi genellikle kadınların erkekler tarafından saldırıya uğramaktan zevk aldığını ve arzuladığını gösterdiğinden gerçekten seks istediklerinde "hayır" diyerek karşılık verdiklerini fakat daha sonra eylemden zevk almaya başladıklarını ve bunun rıza gibi tüzel sorunların kamuoyunun anlayışını etkileyebileceğini savunuyorlar.[46]

Bu itirazların aksine diğer feminist bilim insanları 1980 yıllarında sevici feminist hareketinin pornografi sanayisindeki kadınlar için iyi olduğunu savunuyorlar. Sektörün gelişen tarafına daha fazla kadın girdikçe kadınların, hem aktörler hem de izleyicilere göre ne istediğini bildikleri için pornografileri kadınlara daha çok yöneltmelerine izin verdi. Bunun iyi bir şey olduğuna inanılıyor çünkü çok uzun zamandır pornografi sanayisi erkekler tarafından yönetiliyordu. Bu aynı zamanda erkekler yerine seviciler için sevici pornografisi yapmanın gelişini de ateşledi.

Ayrıca birçok feminist, VCR, ev videosu ve uygun fiyatlı tüketici video kameralarının ortaya çıkmasının feminist pornografi olasılığına izin verdiğini savunuyor.[47] Tüketici videoları, video pornografisinin dağıtımının ve tüketiminin kadınları yasal pornografi tüketicileri olarak konumlandırmasını mümkün kıldı. Tristan Taormino, feminist pornografinin "tamamen adaletli bir çalışma ortamı yaratmak ve dahil olan herkesi güçlendirmekle ilgili" olduğunu söylüyor. Feminist pornografi yönetmenleri, kadın ve erkek temsillerine meydan okumanın yanı sıra, birçok türde bedeni içeren cinsel açıdan güçlendirici görüntüler sağlamakla ilgileniyor.[47]

Yazar Susan Faludi, The New Yorker için 1995 yılında yazdığı bir yazıda pornografinin, kadınların iş yerinde güç kazanımına sahip olduğu birkaç sektörden biri olduğunu savundu: "Sıradaki erkeklerden biri olan Alec Metro, X dereceli sanayiden acıklı bir şekilde not aldı. Olumlu eylem için bir iş teklifini kaybettiğini iddia eden eski bir itfaiyeci olan Metro, pornografinin 'ters ayrımcılık' dediği şeyin güçlerinden kaçmak için ideal bir kariyer seçeneği olmayabileceğini zaten tahmin ediyordu. Kadın oyuncular genellikle hangi erkek oyuncularla çalışıp çalışmayacağını belirleyebilirler. 'Bizden daha çok para kazanıyorlar.' Pornografi (en azından heteroseksüel bir izleyici kitlesi için üretilmiş pornografi), aylık farkının kadınların lehine olduğu birkaç çağdaş meslekten biridir ve ortalama bir aktris erkek meslektaşından yüzde elli ila yüz daha fazla para kazanıyor. Ama o zaman kadın arzunun nesnesidir, erkekte onun eklentisidir, yani nesnenin nesnesidir."

Harry Brod, Marksçı feminist bir görüş olarak şunları bildirdi: "Erkeklerin cinsel olmayan duygusal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla seks aradıkları için seksin abartıldığını iddia ediyorum. Bu başarısızlığa mahkûm bir arayış. Bu başarısızlığın nedenlerinden biri, niceliğin cinsiyetin niteliği üzerindeki önceliğidir ve cinselliğin metalaşmasıyla birlikte gelir."[48]

Dinsel görüşler

Dinsel kuruluşlar pornografiye karşı siyasal eylemde bulunmada önemli olmuştur. ABD'de dinsel inançlar pornografiyi ilgilendiren siyasal inançların oluşumunu etkiler.

Sektördeki kadınlar

2012 "Neden pornografi aktristi olunuyor?" araştırması kadın pornografik film aktrislerini ve mesleği seçme nedenlerini inceleyerek birincil nedenlerinin (%53) para, (%27) seks ve (%16) ilgi olduğunu tespit etti. Katılımcılar ayrıca işlerinin beğenmedikleri yönlerini de ifade ettiler. Bunlar arasında; (%39) "tavırları, davranışları ve kötü hijyen çalışma ortamlarında idare etmesi zor" olan veya vicdansız ve profesyonel olmayan sanayi ile ilişkili kişiler; iş arkadaşları, yöneticiler, yapımcılar ve temsilciler gibi, (%29) cinsel yolla bulaşan hastalıklar rizikosu ve (%20) sanayi içinde sömürü vardı.

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar

 1. Seltzer, Leon F. "What Distinguishes Erotica From Pornography?" (İngilizce). Psychology Today. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 2. Comenas, Gary (2002). "Blue Movie (1968)" (İngilizce). Warholstars. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 3. "How Big Is Porn?". Forbes. 25 Mayıs 2001. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 4. "Things Are Looking Up in America's Porn Industry" (İngilizce). NBC News. 20 Ocak 2015. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 5. Mohan, Megha (7 Şubat 2020). "'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam aylar sürdü'". BBC Türkçe. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 6. Cole, Samantha; Maiberg, Emanuel (16 Temmuz 2019). "How Pornhub Enables Doxing and Harassment" (İngilizce). Vice (dergi). Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 7. Cole, Samantha (6 Şubat 2020). "How to Remove Non-Consensual Videos From Pornhub" (İngilizce). Vice (dergi). Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 8. Broster, Alice (27 Ağustos 2019). "#NotYourPorn Is The Campaign Fighting To Put An End To Revenge Porn In The UK" (İngilizce). Bustle (magazine). Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 9. Rudgley, Richard (25 Ocak 2000). The Lost Civilizations of the Stone Age (İngilizce). Simon & Schuster. ss. 184-200. ISBN 0684862700. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 10. Black, Jeremy A.; Green, Anthony (1992). Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary (İngilizce) (2 bas.). British Museum Press. ss. 150-152. ISBN 0714117056. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 11. Nemet-Nejat, Karen Rhea (1998). Daily Life in Ancient Mesopotamia (İngilizce). ABC-CLIO/Greenwood. s. 137. ISBN 0313294976. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 12. Robins, Gay (1993). Women in Ancient Egypt (İngilizce). Harvard University Press. ss. 189-190. ISBN 0674954696. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 13. Karabell, Zachary (26 Ağustos 2009). Parting the Desert: The Creation of the Suez Canal (İngilizce). Random House. s. 195. ISBN 0307566072. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 14. Eskridge, William N. (2009). Gaylaw: Challenging the Apartheid of the Closet (İngilizce). Harvard University Press. s. 392. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 15. Bottomore, Stephen. "Léar (Albert Kirchner)" (İngilizce). Who's Who of Victorian Cinema. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 16. Bottomore, Stephen. "Eugène Pirou" (İngilizce). Who's Who of Victorian Cinema. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 17. Jacobs, Tom (28 Ağustos 2015). "Pornography Consumpiton On The Rise" (İngilizce). Pacific Standart. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 18. "Bulk Alexa rank checker. Find Alexa rank of 500 domains in a flash" (İngilizce). Bulk Seo Tools. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 19. Auerbach, David. "Vampire Porn" (İngilizce). 23 Ekim 2014: Slate (dergi). Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 20. Dugdale, John (2 Mayıs 2013). "Porn studies is the new discipline for academics" (İngilizce). The Guardian. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 21. Gehrke, William J. (10 Aralık 1996). "Erotica Is Not Pornography" (İngilizce). The Tech (newspaper). Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 22. "What is Erotic and What is Pornographic?" (İngilizce). h2g2. 29 Mart 2004. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 23. Amis, Martin (17 Mart 2001). "A rough trade" (İngilizce). The Guardian. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 24. "20th Century Nudes in Art" (İngilizce). The Art History Archive. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 25. Mearian, Lucas (1 Mayıs 2006). "Porn industry may be decider in Blu-ray, HD-DVD battle" (İngilizce). Macworld. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 26. Monaco, James (1999). The Dictionary of New Media: The New Digital World: Video, Audio, Print : Film, Television, DVD, Home Theatre, Satellite, Digital Photography, Wireless, Super CD, Internet (İngilizce). UNET 2 Corporation. ISBN 0966974409. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 27. Cole, Samantha; Maiberg, Emanuel (19 Kasım 2019). "'They Can't Stop Us:' People Are Having Sex With 3D Avatars of Their Exes and Celebrities" (İngilizce). Vice (dergi). Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 28. Griffin, Andrew (9 Kasım 2017). "Virtual Reality Pornography Is Allowing For More 'Intimate' And 'Persoal' Experiences But Could Bring Horrors, Warn Experts" (İngilizce). The Independent. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 29. Morris, Chris (25 Ağustos 2004). "Video game gals take it off for Playboy" (İngilizce). CNN Business. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 30. "Seks ve Zen, Hong Kong'u memnun etti". BBC Türkçe. 21 Nisan 2011. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 31. Brown, Jessica (29 Eylül 2017). "DERGİ - Porno zararlı mı?". BBC Türkçe. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 32. Fidgen, Jo (26 Haziran 2013). "Pornografinin zararları üzerine araştırmalar". BBC Türkçe. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 33. Zahr, Natalie; Peterson, Eric (5 Ağustos 2016). Imaging the Addicted Brain (İngilizce). Academic Press. ss. 67-83. ISBN 0128039396. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 34. Slade, Joseph W. (2001). Pornography and Sexual Representation: A Reference Guide (İngilizce). 2. ABC-CLIO/Greenwood. ISBN 0313315205. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 35. "Pornografi zararlı mı?". Euronews. 29 Ekim 2017. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 36. "Health and Safety in the Adult Film Industry" (İngilizce). California Department of Industrial Relations. Haziran 2020. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 37. Michael, Salter (2013). "Responding to revenge porn: Gender, justice and online legal impunity" (İngilizce). Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 38. Bag, Amartya (29 Kasım 2014). "Online Revenge Porn-Recourse for Victims under Cyber Laws" (İngilizce). iPleaders. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 39. "'Revenge porn' Facebook post leads to jail sentence" (İngilizce). BBC. 3 Aralık 2014. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 40. "Supreme Judicial Court of Massachusetts, Norfolk. COMMONWEALTH v. John REX. No. SJC–11480. Decided: July 9, 2014" (İngilizce). 9 Temmuz 2014. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 41. Gousse, Caroline (16 Şubat 2012). "No Copyright Protection For Pornography: A Daring Response To File-Sharing Litigation" (İngilizce). Intellectual Property Brief. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 42. Masnick, Mike (4 Kasım 2011). "Court Wonders If Porn Can Even Be Covered By Copyright" (İngilizce). Techdirt. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 43. Gousse, Caroline (16 Şubat 2012). "No Copyright Protection For Pornography: A Daring Response To File-Sharing Litigation" (İngilizce). Intellectual Property Brief. 15 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 44. Maxwell, Andy (6 Şubat 2012). "You Can't Copyright Porn, Harassed BitTorrent Defendant Insists" (İngilizce). TorrentFreak. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 45. Shrage, Laurie (18 Şubat 2004). "Feminist Perspectives on Sex Markets" (İngilizce). Stanford Felsefe Ansiklopedisi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 46. Jeffries, Stuart (12 Nisan 2006). "Are women human?" (İngilizce). Londra: The Guardian. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 47. Taormino, Tristan; Shimizu, Celine Parreñas; Penley, Constance; Miller-Young, Mireille (1 Şubat 2013). The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure. The Politics of Producing Pleasure (İngilizce). The Feminist Press at CUNY. ss. 320-328. ISBN 1558618198. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
 48. Rethinking Masculinity: Philosophical Explorations in Light of Feminism (İngilizce). Rowman & Littlefield. 1996. s. 242. Erişim tarihi: 6 Şubat 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.