İlişki

İlişki çoğunlukla şunları ifade eder:

  • Aile ilişkileri ve akrabalar: kan bağı
  • Kişilerarası ilişki, iki veya daha fazla kişi arasında güçlü, derin veya yakın bir ilişki veya tanışıklık
  • Korelasyon ve bağımlılık, iki değişken veya veri kümesi arasındaki matematiksel ve istatistiksel ilişki
  • Anlamsal ilişki, bir ontolojik öğe
  • Romantik aşk, aşk ve/veya cinsel çekim tarafından yönlendirilen iki kişi arasındaki bağ
  • İlişki (arkeoloji), bir nesnenin uzayda diğerine göre konumu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.