Cinsel etik

Cinsel etik, toplumsal olarak biçilmiş cinsiyet kimliklerini ya da toplumsal cinsiyeti, erkek ile kadın arasındaki işbölümünü, tek eşlilik/çok eşlilik meselesini tartışan, tüm cinsel ilişki pratiklerini, gebelikten korunma araçlarından tutun da eşcinselliğe varıncaya dek ahlaki yönden sorgulayan etik alana denmektedir.[1] Cinsel etik, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, rıza, cinsel ilişkiler ve üreme gibi konuları içerir. Seks tarihsel olarak tüm dünyadaki kültürlerde yaşayan insanlar için büyük önem arz eden bir konudur ve bu nedenle yaygın bir tartışma ve çalışma konusudur.

Kaynakça

  1. Bozdemir, Nafiz; Özcan, Sevgi (Aralık 2011). "Cinselliğe ve Cnsel Sağlığa Genel Bakış". Turkish Journal For Family Medicine and Primary Care. 5 (4). ss. 37-46. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.