Şer

Şer ya da kötü, birçok din ve kültürde tanımlanan, kötü davranış, düşünce, bencillik ve fenalıklar.[1] Şer sözcüğü sıklıkla "hayır" (iyilik, karşılık beklenmeden yapılan şey)[2] sözcüğü ile karşılaştırmalı ve zıt anlamlı olarak kullanılır. Bazı dinlerde şer, evrende hüküm süren kötü bir güç olarak tanımlanır ve şeytan, ahriman gibi varlıklarda vücut bulur.

Şeytan, birçok İbrahimi öğretide şerrin vücut bulmuş halidir. (Gustave Doré'nin Şeytan isimli eseri)

İbrahimî dinlerde şer

İslam'da

İslam dininde kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak îmânın şartlarından biridir. Îmânın şartları İslam'da Âmentü kavramı ile açıklanır.[3]

Kuran'da şer kelimesinin geçtiği ayetlerden birisi Bakara suresi 216 numaralı ayettir: "Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz." [4]

Felsefede şer problemi

Şer problemine göre aşağıdaki üç önermeyi kabul eden herhangi bir dinî veya felsefî bakış açısında teolojik bir problem ortaya çıkar:[5]

  1. Tanrı kadirdir (herşeye gücü yeter),[Not 1]
  2. Tanrı mutlak bir şekilde iyidir,
  3. Şer vardır.

Eğer şer mevcutsa, tanrının ya şerri yok etmeye gücü yetmiyordur ki bu durumda kadir sıfatı inkar edilmiş olur, ya da şerri yok etmek istemiyordur ki bu durumda da iyiliği inkar edilmiş olur.[5]

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. Orijinal metinde İngilizce almighty sözcüğü kullanılmıştır

Kaynakça

  1. "şer." TDK Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 15 Mayıs 2009
  2. "hayır." TDK Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 15 Mayıs 2009
  3. Âmentü Diyanet.gov.tr. Erişim: 9 Ekim 2011
  4. "Suat Yıldırım meali". 18 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2011.
  5. "problem of evil (theology)." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.