Meslek etiği

Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları (etik kurallar) oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür. Bu anlamda her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri vardır.[1]

Meslek etiği ilkelerinin şu yararları vardır[2]:

  • Meslektaş baskısı sağlayarak, meslek üyelerini etik davranış göstermeye motive eder.
  • Meslek üyelerine doğru ya da yanlış eylemleri konusunda daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar.
  • Belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda meslek mensuplarına rehberlik eder.
  • Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol altında tutar, denetler.
  • Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlar ve bu doğrultuda faaliyette bulunmaya motive eder.
  • Kurumun ya da mesleğin çıkarlarının gözetilmesini sağlar.

Mesleki etik, her zaman bir grubun eseridir. Mesleki etik grup onu koruduğu sürece yürürlükte kalabilen ve bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluşmuştur.[3]

Kaynakça

  1. Atak, Selçuk; Gül, Serdar Kenan (Nisan 2014). Meslek Etiği Kavramları. Ankara: Adalet Yayınevi. ISBN 9786051463841. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
  2. Aydın, İnayet. "Kamuda Etik" (PDF). TBMM. 25 Ekim 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
  3. Durkheim, Emile (1949). Meslek Ahlakı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.