Teslimiyetçilik

Teslimiyetçilik (boyun eğme veya edilgenlik olarak da adlandırılır), kişinin kendisinden üstün gördüğü birinin, üstlerinin, topluluğun ya da bir felsefenin, meşru etkisine boyun eğme koşuludur. Teslimiyetçilik, politik bilimciler, sosyologlar ve psikologlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.