Partikülarizm

Partikülarizm ya da yörecilik, bir toplumun ya da toplumsal grubun, içinde bulunduğu ya da yakınlarında kalan, bir başka grubu dışlayarak; kendi inancını, kültürünü, gelenek/göreneklerini ya da düşüncesini sürdürmeye devam etmesidir. Evrenselciliğin karşıt duruşu olarak da ele alınır.

Özellikle göçmen topluluklarında, Almanya'da yaşayan Türkler ya da Amerika'da yaşayan Çinliler örneklerinde olduğu gibi içinde yaşanan topluluktan kendini soyutlayrak kendi mahallerini yaratan topluluklar örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde siyaset alanında da sadece belli bir partinin görüşüne ve bilgilendirimesine inanıp idğer partilerin görüşlerini tamamen redetmek de bunun siyasi örneğidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.