İdeal (etik)

İdeal, genellikle etik bağlamında, kişinin aktif olarak bir amaç olarak izlediği ilke veya değerdir ve kişinin ideallerini önceliklendirmesi, birinin her bir şeye olan bağlılığının derecesini gösterebilir. Örneğin, dürüstlük idealini benimseyen, ancak bir arkadaşını korumak için yalan söylemeye istekli olan biri, sadece arkadaşlığa bağlılığını değil, aynı zamanda dürüstlüğün önemine olan inancını da gösterir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.