Tanımlayıcı etik

Tanımlayıcı veya tasvirî etik, Etiğin mukayeseli etik adıyla da bilinen bu dalı, kişilerin ahlâkî değerler hakkındaki inançlarını inceleyen ana bilim dalıdır.[1]:26

Kaynakça

  1. Vincent Icheku M.Phil; Vincent Icheku, BSc (Hons), PGCE, PGDipl. (Law), M.Phil., PhD (31 Ağustos 2011). Understanding Ethics and Ethical Decision-Making. Xlibris Corporation. ISBN 978-1-4653-5131-9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.