Robert Merrihew Adams

Robert Merrihew Adams (d. 1937), metafizik, din felsefesi, etik ve erken modern felsefe tarihi konusunda yıl=1990| uzmanlaşmış bir Amerikan analitik filozofudur. Adams, Søren Kierkegaard ve G.W. Leibniz gibi filozoflarının çalışmaları hakkında yayınları oldu. Din felsefesinde yaptığı çalışmalar, kötülük problemi ve teizm ile etik arasındaki ilişki üzerine etkili makaleler içermektedir.[1]

Kaynakça

  1. Robert Merrihew Adams. The Problem of Evil (Kötülük Problemi) (İngilizce). Oxford University Press. ISBN 0198248660.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.