Medya etiği

Medya etiği, görüntülü medya, film, tiyatro, sanat, yazılı medya ve internet de dahil olmak üzere medyanın belirli etik ilkeleri ve standartları ile ilgilenen uygulamalı etiğin bir bölümüdür. Alan, savaş gazeteciliğinden Benetton reklam kampanyalarına kadar çok çeşitli ve oldukça tartışmalı konuları kapsamaktadır.

Medya etiği, evrensel yaşama saygı, hukukun üstünlüğü ve yasallık gibi değerleri teşvik eder ve savunur.[1] Medya etiği, medyanın vatandaşlar tarafından sağlanan metinleri ve resimleri nasıl kullanması gerektiğine dair etik soruları tanımlar ve bunlarla ilgilenir.

Kaynakça

  1. Moldovan, Gratian. "Media Ethics in the Ideological Context of the Twentieth Century". Contemporary Readings in Law and Social Justice. Cilt 6. ss. 589-593 Academic Search Complete vasıtasıyla.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.