İnanna

İnanna (Sümerce DINA NA, Akadca DİNANA), Sümer aşk, bereket, savaş ve bilgelik tanrıçasıdır. Kült merkezi Uruk şehrinden bulunan E-Anna tapınağının da baş tanrıçasıdır. Antik Sümer panteonunda en çok saygı gösterilen tanrıçalardan biriydi.

Uruk'ta Inanna tapınağının ön yüzünden bir bölüm

Etimoloji

İnanna ismi Cennet'in Kadını anlamına gelir(Sümerce nin-an-ak). İnanna ibaresinin çivi yazısı şeklindeki hali  (𒈹) olmasına rağmen, bu şekil kadın (Sumerian: nin; çivi yazısında: 𒊩𒌆 SAL.TUG2)  ve gök(Sumerian: an; çivi yazısında: 𒀭 AN) anlamına gelen işaretlerin birleşimi değildir. Bu gibi zorluklar ilk Asurologlara İnanna'nın Hurri tanrıçası Hannahannah ile ilişkilendirilebilecek bir Proto-Fırat tanrıçası olduğunu düşündürmüştür. Sümerce'den önce Güney Irak'ta Proto-Fırat alt tabaka dili olduğu görüşü günümüz Asurologları tarafından fazla kabul görmemiştir.

İkonografi

İnanna'nın sembolü 8 köşeli yıldız ve rozettir. Aslan ile sembolize edilir ve sık sık iki aslanın arkasında resmedilir. Çivi yazısındaki ideogramı kanca şeklinde bükülmüş kamış düğümüdür ve bu ambarın kapı dikmesini dolayısıyla verimliliği ve bereketi temsil eder.

Eş Tanrılar

İnanna'nın Akad geleneğindeki karşılığı İştar'dır. Farklı tradisyonlarda Inanna Anu veya ay tanrısı Nanna (Sin)'nın kızıdır. Çeşitli geleneklerde kardeşleri güneş tanrısı Utu, yağmur tanrısı Ishkur ve yeraltı kraliçesi Ereshkigal'dir. Yardımcısı Ninshubur'dur. Dumuzi ile aşk yaşamasına rağmen bir kocası olmamıştır. İnanna'ya ayrıca astral geleneklerde sabah ve seher yıldızı olarak saygı gösterilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.