Nergal

Sümerler'de Lagalmeslam olarak anılan bir yeraltı tanrısı.[1] Yunan Mitolojisindeki karşılığı Ares, Roma mitolojisindeki karşılığı ise Mars. Kehanetlerinde genelde felaketler, ölümler ve hastalıklar vardır. Bunların bir kısmı insanlar bir kısmı ise sığırlar ile ilgilidir.

Kaynakça

  1. Paganizm 2, Erhan Altunay, Sayfa 152
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.