Enkidu

Enkidu, Sümer mitolojisinde bir karakter. Sümercede Kırların İnsanı anlamına gelir.Tanrıça İştar Enkidu'yu Gılgamış'ı öldürmekle görevlendirir.Bir gün ormanda Gılgamış ve Enkidu karşılaşırlar ve dost olurlar.Birlikte kötülükleri kaldırmaya başlarlar.Enkidu Gılgamış'ı tanrıça İştar'ın yanına götürür.İştar Enkidu'nun Gılgamış'a olan bağlılığını görür ardından Gılgamış'ı cezbetmeye çalışır. Gılgamış tanrıçaya gönül verenin sonunun ölüm olduğunu bildiğinden aşka umut vermez.Gazaba gelen İştar Enkidu'yu oracıkta yok eder.

Enkidu Gök Boğa ile savaşırken
Gılgamış ve Enkidu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.