Utu

Utu (Süm), Sümer mitolojisinde güneş ve adaletin tanrısı.[1] Nanna ile Ningal'ın çocuğudur. Her şeyi yaratan, bütün işi iyilik olan büyük tanrıdır.[2] Her günün sonunda yeraltı dünyasına inerek, ölülerin kaderini belirler. Urgakina destanında da geçen oğlunun adı El-merkar'dır.

Sama olarak da bilinir

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Murat Uraz, Türk mitolojisi, Hüsnütabiat Matbaası, 1967, s. 51
  2. Bayram Erdoğan, Sorularla Türk mitolojisi, Pozitif, 2007, s. 68
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.